14
views

Wat is schoorsteenvegen en waarom is het belangrijk?

Repair WorkersSchoorsteenvegen wrote the post • 0 comments • 14 views • 1 days ago • added this tag no more than 24h

Chimney sweeping, ook wel bekend als 'schoorsteenvegen', is een essentiële praktijk die al eeuwenlang wordt uitgevoerd om de veiligheid en efficiëntie van schoorstenen te waarborgen. Het omvat het verwijderen van roet, vuil en andere potentieel gevaarlijke ophopingen uit schoorstenen van huizen en gebouwen.

De belangrijkste reden waarom schoorsteenvegen zo belangrijk is, ligt in het voorkomen van schoorsteenbranden. Wanneer brandbaar materiaal zoals roet zich ophoopt in een schoorsteen, kan dit gemakkelijk vlam vatten wanneer de temperatuur hoog genoeg wordt. Dit kan leiden tot een gevaarlijke schoorsteenbrand die niet alleen schade aan de schoorsteen zelf kan veroorzaken, maar ook aan het hele gebouw. Door regelmatig schoorsteenvegen worden dergelijke opbouwingen verwijderd, waardoor het risico op brand aanzienlijk wordt verminderd.

Daarnaast draagt schoorsteenvegen bij aan een efficiëntere werking van verwarmingssystemen die op hout, olie of gas werken. Een schone schoorsteen zorgt voor een betere trek, waardoor rook en gassen efficiënter worden afgevoerd. Dit bevordert niet alleen een effectieve verbranding, maar vermindert ook de kans op koolmonoxidevergiftiging in huis, een potentieel dodelijke bedreiging.

In veel landen is schoorsteenvegen een gereguleerd beroep dat wordt uitgeoefend door getrainde professionals. Deze vakmensen gebruiken gespecialiseerde gereedschappen en technieken om schoorstenen grondig te reinigen zonder schade aan te richten. Voor huiseigenaren is het raadzaam om jaarlijks of halfjaarlijks een schoorsteenveger in te schakelen om ervoor te zorgen dat hun schoorsteen in optimale conditie blijft.

Kortom, hoewel schoorsteenvegen misschien een traditionele praktijk lijkt, blijft het een uiterst belangrijke en moderne maatregel voor de veiligheid en efficiëntie van woningen en gebouwen. Door regelmatig onderhoud kunnen huiseigenaren gemoedsrust hebben, wetende dat hun schoorsteen veilig en goed functioneert. view all
Chimney sweeping, ook wel bekend als 'schoorsteenvegen', is een essentiële praktijk die al eeuwenlang wordt uitgevoerd om de veiligheid en efficiëntie van schoorstenen te waarborgen. Het omvat het verwijderen van roet, vuil en andere potentieel gevaarlijke ophopingen uit schoorstenen van huizen en gebouwen.

De belangrijkste reden waarom schoorsteenvegen zo belangrijk is, ligt in het voorkomen van schoorsteenbranden. Wanneer brandbaar materiaal zoals roet zich ophoopt in een schoorsteen, kan dit gemakkelijk vlam vatten wanneer de temperatuur hoog genoeg wordt. Dit kan leiden tot een gevaarlijke schoorsteenbrand die niet alleen schade aan de schoorsteen zelf kan veroorzaken, maar ook aan het hele gebouw. Door regelmatig schoorsteenvegen worden dergelijke opbouwingen verwijderd, waardoor het risico op brand aanzienlijk wordt verminderd.

Daarnaast draagt schoorsteenvegen bij aan een efficiëntere werking van verwarmingssystemen die op hout, olie of gas werken. Een schone schoorsteen zorgt voor een betere trek, waardoor rook en gassen efficiënter worden afgevoerd. Dit bevordert niet alleen een effectieve verbranding, maar vermindert ook de kans op koolmonoxidevergiftiging in huis, een potentieel dodelijke bedreiging.

In veel landen is schoorsteenvegen een gereguleerd beroep dat wordt uitgeoefend door getrainde professionals. Deze vakmensen gebruiken gespecialiseerde gereedschappen en technieken om schoorstenen grondig te reinigen zonder schade aan te richten. Voor huiseigenaren is het raadzaam om jaarlijks of halfjaarlijks een schoorsteenveger in te schakelen om ervoor te zorgen dat hun schoorsteen in optimale conditie blijft.

Kortom, hoewel schoorsteenvegen misschien een traditionele praktijk lijkt, blijft het een uiterst belangrijke en moderne maatregel voor de veiligheid en efficiëntie van woningen en gebouwen. Door regelmatig onderhoud kunnen huiseigenaren gemoedsrust hebben, wetende dat hun schoorsteen veilig en goed functioneert.
279
views

Optimizing Comfort and Efficiency: The Importance of Commercial Heating and Cooling Services

groundheat wrote the post • 0 comments • 279 views • 2024-05-12 10:14 • added this tag no more than 24h

Introduction: 
In the dynamic landscape of commercial spaces, maintaining optimal indoor climate control is not just about comfort—it's about productivity, customer satisfaction, and even the longevity of equipment. Commercial heating and cooling services play a pivotal role in ensuring that businesses can operate smoothly year-round, regardless of external weather conditions. Let's explore why these services are essential and how they contribute to the success of commercial enterprises.

The Significance of Climate Control: 
Commercial establishments, whether offices, retail stores, or restaurants, rely on a comfortable indoor environment to foster productivity, enhance customer experiences, and safeguard sensitive equipment. Proper heating and cooling are crucial not only for the comfort of occupants but also for preserving inventory, protecting electronic systems, and maintaining optimal working conditions for employees.

Tailored Solutions for Diverse Needs: 
One of the key advantages of professional commercial heating and cooling services is their ability to provide tailored solutions to meet the unique needs of each business. Whether it's a large office building requiring centralized HVAC systems or a small retail store with individual units, experienced service providers assess the specific requirements of the space and recommend the most suitable heating and cooling solutions.

Efficiency and Cost Savings:
Efficiency is paramount in commercial operations, and heating and cooling systems are no exception. Professional service providers specialize in optimizing the performance of HVAC systems to maximize energy efficiency and minimize operating costs. From regular maintenance to equipment upgrades and energy-saving recommendations, these services help businesses reduce their environmental footprint while saving money on utility bills.

Reliable Maintenance and Repairs:
Unforeseen breakdowns or malfunctions in heating and cooling systems can disrupt business operations and lead to downtime, loss of revenue, and disgruntled customers. Commercial heating and cooling services offer preventive maintenance programs to identify and address potential issues before they escalate into major problems. Moreover, experienced technicians are available round-the-clock to provide prompt repairs and ensure minimal disruption to business activities.

Compliance and Safety:
Compliance with regulations and safety standards is non-negotiable for commercial establishments, especially when it comes to heating and cooling systems. Professional service providers are well-versed in industry regulations and guidelines, ensuring that installations and maintenance procedures adhere to legal requirements. By prioritizing safety and compliance, businesses can avoid fines, penalties, and potential liabilities.

Enhanced Indoor Air Quality:
Indoor air quality is a critical factor in maintaining a healthy and productive work environment. Commercial heating and cooling services encompass not only temperature control but also air filtration, ventilation, and humidity management. By improving indoor air quality, these services help reduce the risk of respiratory issues, allergies, and other health concerns among occupants, leading to happier and more productive employees and customers.

Conclusion: 
Commercial heating and cooling services are indispensable for businesses seeking to optimize comfort, efficiency, and reliability in their operations. From tailored solutions and energy-saving initiatives to reliable maintenance and compliance with safety standards, professional service providers play a vital role in ensuring that commercial spaces remain conducive to productivity and well-being. By partnering with experienced professionals, businesses can enjoy peace of mind knowing that their heating and cooling needs are in capable hands, allowing them to focus on what they do best—running a successful enterprise. view all
Introduction: 
In the dynamic landscape of commercial spaces, maintaining optimal indoor climate control is not just about comfort—it's about productivity, customer satisfaction, and even the longevity of equipment. Commercial heating and cooling services play a pivotal role in ensuring that businesses can operate smoothly year-round, regardless of external weather conditions. Let's explore why these services are essential and how they contribute to the success of commercial enterprises.

The Significance of Climate Control: 
Commercial establishments, whether offices, retail stores, or restaurants, rely on a comfortable indoor environment to foster productivity, enhance customer experiences, and safeguard sensitive equipment. Proper heating and cooling are crucial not only for the comfort of occupants but also for preserving inventory, protecting electronic systems, and maintaining optimal working conditions for employees.

Tailored Solutions for Diverse Needs: 
One of the key advantages of professional commercial heating and cooling services is their ability to provide tailored solutions to meet the unique needs of each business. Whether it's a large office building requiring centralized HVAC systems or a small retail store with individual units, experienced service providers assess the specific requirements of the space and recommend the most suitable heating and cooling solutions.

Efficiency and Cost Savings:
Efficiency is paramount in commercial operations, and heating and cooling systems are no exception. Professional service providers specialize in optimizing the performance of HVAC systems to maximize energy efficiency and minimize operating costs. From regular maintenance to equipment upgrades and energy-saving recommendations, these services help businesses reduce their environmental footprint while saving money on utility bills.

Reliable Maintenance and Repairs:
Unforeseen breakdowns or malfunctions in heating and cooling systems can disrupt business operations and lead to downtime, loss of revenue, and disgruntled customers. Commercial heating and cooling services offer preventive maintenance programs to identify and address potential issues before they escalate into major problems. Moreover, experienced technicians are available round-the-clock to provide prompt repairs and ensure minimal disruption to business activities.

Compliance and Safety:
Compliance with regulations and safety standards is non-negotiable for commercial establishments, especially when it comes to heating and cooling systems. Professional service providers are well-versed in industry regulations and guidelines, ensuring that installations and maintenance procedures adhere to legal requirements. By prioritizing safety and compliance, businesses can avoid fines, penalties, and potential liabilities.

Enhanced Indoor Air Quality:
Indoor air quality is a critical factor in maintaining a healthy and productive work environment. Commercial heating and cooling services encompass not only temperature control but also air filtration, ventilation, and humidity management. By improving indoor air quality, these services help reduce the risk of respiratory issues, allergies, and other health concerns among occupants, leading to happier and more productive employees and customers.

Conclusion: 
Commercial heating and cooling services are indispensable for businesses seeking to optimize comfort, efficiency, and reliability in their operations. From tailored solutions and energy-saving initiatives to reliable maintenance and compliance with safety standards, professional service providers play a vital role in ensuring that commercial spaces remain conducive to productivity and well-being. By partnering with experienced professionals, businesses can enjoy peace of mind knowing that their heating and cooling needs are in capable hands, allowing them to focus on what they do best—running a successful enterprise.
376
views

Airlines Unaccompanied Minor Policy

minorsflys wrote the post • 0 comments • 376 views • 2024-02-16 06:21 • added this tag no more than 24h

Embarking on a solo journey for young travelers is made secure and seamless with the Airlines Unaccompanied Minor Policy. Tailored for children flying alone, this thoughtful policy ensures their safety and comfort throughout the entire travel process. From dedicated assistance during check-in to vigilant in-flight supervision, airlines prioritize the well-being of unaccompanied minors. Parents can entrust their child's travel to a reliable system that includes pre-boarding briefings, assigned seating near the crew, and personalized care. With a commitment to providing a worry-free experience, the Unaccompanied Minor Policy reflects the airlines' dedication to fostering a safe and nurturing environment for young adventurers in the skies. view all
Embarking on a solo journey for young travelers is made secure and seamless with the Airlines Unaccompanied Minor Policy. Tailored for children flying alone, this thoughtful policy ensures their safety and comfort throughout the entire travel process. From dedicated assistance during check-in to vigilant in-flight supervision, airlines prioritize the well-being of unaccompanied minors. Parents can entrust their child's travel to a reliable system that includes pre-boarding briefings, assigned seating near the crew, and personalized care. With a commitment to providing a worry-free experience, the Unaccompanied Minor Policy reflects the airlines' dedication to fostering a safe and nurturing environment for young adventurers in the skies.
131
views

Ontdek de Voordelen van Zonnepanelen Kopen: Persoonlijk Advies bij Zonnepaneelkopen

zonnepaneelkopen wrote the post • 0 comments • 131 views • 2024-01-29 10:06 • added this tag no more than 24h

Haal Het Maximale Uit Je Zonnepanelen Kopen Ervaring

Als je overweegt om zonnepanelen te kopen, sta je op het punt om een slimme investering te doen in de toekomst van jouw huis en het milieu. Bij Zonnepaneelkopen begrijpen we hoe belangrijk het is om de juiste keuzes te maken voor jouw energiebehoeften. Daarom bieden we een persoonlijk adviesgesprek aan om je te begeleiden bij het kopen van de juiste zonnepanelen voor jouw situatie.


Waarom Zonnepanelen Kopen?

Het kopen van zonnepanelen is een stap richting duurzame energie en kan aanzienlijke voordelen opleveren voor zowel het milieu als jouw portemonnee. Met zonnepanelen op jouw dak kun je jouw eigen groene energie opwekken, waardoor je minder afhankelijk wordt van traditionele energiebronnen en jouw energierekening verlaagt.

Het Belang van een Adviesgesprek

Bij Zonnepaneelkopen geloven we in het belang van een persoonlijke aanpak als het gaat om het kopen van zonnepanelen. Elk huis is anders en heeft unieke energiebehoeften. Daarom bieden we een adviesgesprek aan waarin we jouw specifieke situatie bespreken en de beste oplossingen voor jouw huis en budget vinden.

Tijdens het adviesgesprek zullen onze experts jou begeleiden door de verschillende opties op het gebied van zonnepanelen, omvormers en installatiemogelijkheden. We zullen rekening houden met factoren zoals de ligging van jouw huis, de dakoriëntatie en de beschikbare ruimte voor de installatie van de panelen.

Waarom Kiezen Voor Zonnepaneelkopen?

Bij Zonnepaneelkopen streven we ernaar om onze klanten de best mogelijke service te bieden bij het kopen van zonnepanelen. Met onze jarenlange ervaring en expertise op het gebied van zonne-energie, kunnen we je helpen om de juiste beslissingen te nemen voor jouw energiebehoeften.

Onze zonnepanelen zijn van hoogwaardige kwaliteit en worden geleverd met uitgebreide garanties, zodat je kunt genieten van een langdurige en betrouwbare energieopwekking. Bovendien zorgen we voor een vakkundige installatie van de zonnepanelen, zodat je er zeker van kunt zijn dat ze optimaal presteren.

Zonnepanelen Kopen: Een Stap Naar Duurzame Energie

Het kopen van zonnepanelen is niet alleen een investering in de toekomst van jouw huis, maar ook in de toekomst van onze planeet. Met zonne-energie kunnen we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen en bijdragen aan een schonere en groenere wereld voor toekomstige generaties.

Bij Zonnepaneelkopen helpen we je graag om de overstap naar duurzame energie te maken. Neem vandaag nog contact met ons op voor een adviesgesprek en ontdek hoe Zonnepaneelkopen jou kan helpen om te besparen op jouw energierekening en een positieve impact te hebben op het milieu. view all
Haal Het Maximale Uit Je Zonnepanelen Kopen Ervaring

Als je overweegt om zonnepanelen te kopen, sta je op het punt om een slimme investering te doen in de toekomst van jouw huis en het milieu. Bij Zonnepaneelkopen begrijpen we hoe belangrijk het is om de juiste keuzes te maken voor jouw energiebehoeften. Daarom bieden we een persoonlijk adviesgesprek aan om je te begeleiden bij het kopen van de juiste zonnepanelen voor jouw situatie.

zonnepanelen-adviesgesprek.jpg


Waarom Zonnepanelen Kopen?

Het kopen van zonnepanelen is een stap richting duurzame energie en kan aanzienlijke voordelen opleveren voor zowel het milieu als jouw portemonnee. Met zonnepanelen op jouw dak kun je jouw eigen groene energie opwekken, waardoor je minder afhankelijk wordt van traditionele energiebronnen en jouw energierekening verlaagt.

Het Belang van een Adviesgesprek

Bij Zonnepaneelkopen geloven we in het belang van een persoonlijke aanpak als het gaat om het kopen van zonnepanelen. Elk huis is anders en heeft unieke energiebehoeften. Daarom bieden we een adviesgesprek aan waarin we jouw specifieke situatie bespreken en de beste oplossingen voor jouw huis en budget vinden.

Tijdens het adviesgesprek zullen onze experts jou begeleiden door de verschillende opties op het gebied van zonnepanelen, omvormers en installatiemogelijkheden. We zullen rekening houden met factoren zoals de ligging van jouw huis, de dakoriëntatie en de beschikbare ruimte voor de installatie van de panelen.

Waarom Kiezen Voor Zonnepaneelkopen?

Bij Zonnepaneelkopen streven we ernaar om onze klanten de best mogelijke service te bieden bij het kopen van zonnepanelen. Met onze jarenlange ervaring en expertise op het gebied van zonne-energie, kunnen we je helpen om de juiste beslissingen te nemen voor jouw energiebehoeften.

Onze zonnepanelen zijn van hoogwaardige kwaliteit en worden geleverd met uitgebreide garanties, zodat je kunt genieten van een langdurige en betrouwbare energieopwekking. Bovendien zorgen we voor een vakkundige installatie van de zonnepanelen, zodat je er zeker van kunt zijn dat ze optimaal presteren.

Zonnepanelen Kopen: Een Stap Naar Duurzame Energie

Het kopen van zonnepanelen is niet alleen een investering in de toekomst van jouw huis, maar ook in de toekomst van onze planeet. Met zonne-energie kunnen we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen en bijdragen aan een schonere en groenere wereld voor toekomstige generaties.

Bij Zonnepaneelkopen helpen we je graag om de overstap naar duurzame energie te maken. Neem vandaag nog contact met ons op voor een adviesgesprek en ontdek hoe Zonnepaneelkopen jou kan helpen om te besparen op jouw energierekening en een positieve impact te hebben op het milieu.
132
views

Ontvang een Betaalbare PVC Vloer Offerte van vloerenpvc voor Duurzaamheid en Stijl

vloerenpvc wrote the post • 0 comments • 132 views • 2024-01-29 09:04 • added this tag no more than 24h

Vloerenpvc - Uw Expert in Betaalbare PVC Vloeren

Welkom bij vloerenpvc, uw betrouwbare partner voor hoogwaardige en betaalbare PVC vloeren. Wij begrijpen dat het kiezen van de juiste vloer een cruciale beslissing is voor zowel esthetiek als duurzaamheid. Met ons toegewijde team streven we ernaar om u de perfecte PVC vloeroplossing te bieden die niet alleen aan uw eisen voldoet, maar ook uw ruimte verfraait.


Voordelen van PVC Vloeren:

PVC vloeren winnen snel aan populariteit vanwege hun indrukwekkende voordelen. Bij vloerenpvc erkennen we de unieke eigenschappen die PVC vloeren bieden, zoals:

Duurzaamheid: PVC vloeren staan bekend om hun duurzaamheid, wat betekent dat ze bestand zijn tegen dagelijkse slijtage en lang meegaan zonder hun kwaliteit te verliezen.

Onderhoudsgemak: Met minimale inspanning blijven PVC vloeren in topconditie. Eenvoudig schoon te maken en bestand tegen vlekken, waardoor ze een uitstekende keuze zijn voor drukke huishoudens.

Stijlvol Design: Bij vloerenpvc geloven we dat functionaliteit niet ten koste hoeft te gaan van stijl. Ontdek een breed scala aan ontwerpen, texturen en kleuren die perfect aansluiten bij uw interieur.

Vloerenpvc's Aanpak:

Bij vloerenpvc gaan we verder dan alleen het leveren van PVC vloeren. Onze aanpak omvat:

Deskundig Advies: Ons team van experts staat klaar om u te begeleiden bij het kiezen van de ideale PVC vloer op basis van uw specifieke behoeften en smaak.

Maatwerk Offertes: Wij begrijpen dat elk project uniek is. Daarom bieden wij op maat gemaakte offertes die aansluiten op uw budget en vereisten.

Installatiegemak: Onze professionele installatiediensten zorgen ervoor dat uw PVC vloer vakkundig wordt geplaatst, wat resulteert in een vlekkeloze afwerking.

Vraag Nu uw PVC Vloer Offerte Aan! :

Bent u klaar om uw ruimte te transformeren met een duurzame en stijlvolle PVC vloeren? Vraag nu uw offerte aan bij vloerenpvc en ontdek betaalbare oplossingen die aan al uw verwachtingen voldoen. view all
Vloerenpvc - Uw Expert in Betaalbare PVC Vloeren

Welkom bij vloerenpvc, uw betrouwbare partner voor hoogwaardige en betaalbare PVC vloeren. Wij begrijpen dat het kiezen van de juiste vloer een cruciale beslissing is voor zowel esthetiek als duurzaamheid. Met ons toegewijde team streven we ernaar om u de perfecte PVC vloeroplossing te bieden die niet alleen aan uw eisen voldoet, maar ook uw ruimte verfraait.

PVC-Vloeren.jpg


Voordelen van PVC Vloeren:

PVC vloeren winnen snel aan populariteit vanwege hun indrukwekkende voordelen. Bij vloerenpvc erkennen we de unieke eigenschappen die PVC vloeren bieden, zoals:

Duurzaamheid: PVC vloeren staan bekend om hun duurzaamheid, wat betekent dat ze bestand zijn tegen dagelijkse slijtage en lang meegaan zonder hun kwaliteit te verliezen.

Onderhoudsgemak: Met minimale inspanning blijven PVC vloeren in topconditie. Eenvoudig schoon te maken en bestand tegen vlekken, waardoor ze een uitstekende keuze zijn voor drukke huishoudens.

Stijlvol Design: Bij vloerenpvc geloven we dat functionaliteit niet ten koste hoeft te gaan van stijl. Ontdek een breed scala aan ontwerpen, texturen en kleuren die perfect aansluiten bij uw interieur.

Vloerenpvc's Aanpak:

Bij vloerenpvc gaan we verder dan alleen het leveren van PVC vloeren. Onze aanpak omvat:

Deskundig Advies: Ons team van experts staat klaar om u te begeleiden bij het kiezen van de ideale PVC vloer op basis van uw specifieke behoeften en smaak.

Maatwerk Offertes: Wij begrijpen dat elk project uniek is. Daarom bieden wij op maat gemaakte offertes die aansluiten op uw budget en vereisten.

Installatiegemak: Onze professionele installatiediensten zorgen ervoor dat uw PVC vloer vakkundig wordt geplaatst, wat resulteert in een vlekkeloze afwerking.

Vraag Nu uw PVC Vloer Offerte Aan! :

Bent u klaar om uw ruimte te transformeren met een duurzame en stijlvolle PVC vloeren? Vraag nu uw offerte aan bij vloerenpvc en ontdek betaalbare oplossingen die aan al uw verwachtingen voldoen.
113
views

Daklekkage? Vertrouw op Daklekkage voor Deskundige Oplossingen

Repair WorkersDaklekkage wrote the post • 0 comments • 113 views • 2024-01-29 07:19 • added this tag no more than 24h

Daklekkage kan een vervelend probleem zijn dat de levensduur van uw dak kan beïnvloeden. Bij Daklekkage begrijpen we de urgentie en bieden we deskundige oplossingen voor al uw dakproblemen.
 

Deskundige Dakreparatie: 
Ons team van ervaren vakmensen bij Daklekkage staat klaar om snel en efficiënt daklekkages te repareren. Of het nu gaat om een lekkende dakgoot, beschadigde dakbedekking of andere problemen, wij zorgen voor duurzame oplossingen.

Voordelen van Daklekkage:
Snel en efficiënt herstel van daklekkages.Ervaren vakmensen met expertise in dakreparatie.Gebruik van hoogwaardige materialen voor duurzame oplossingen.

Preventie van Daklekkage: 
Bij Daklekkage geloven we in preventie. Regelmatig onderhoud van uw dak kan potentiële lekkages voorkomen en de levensduur van uw dak verlengen. Ons team biedt periodieke inspecties en onderhoudsdiensten om uw dak in topconditie te houden.

Kies voor Daklekkage: 
Wanneer het gaat om daklekkage, kies dan voor de experts bij Daklekkage. Onze toewijding aan kwaliteit, snelle respons en duurzame oplossingen onderscheidt ons als de betrouwbare keuze voor al uw dakreparaties en -onderhoud. view all
Daklekkage kan een vervelend probleem zijn dat de levensduur van uw dak kan beïnvloeden. Bij Daklekkage begrijpen we de urgentie en bieden we deskundige oplossingen voor al uw dakproblemen.
 
dakreparatie-spoedservice-768x439.jpg


Deskundige Dakreparatie: 
Ons team van ervaren vakmensen bij Daklekkage staat klaar om snel en efficiënt daklekkages te repareren. Of het nu gaat om een lekkende dakgoot, beschadigde dakbedekking of andere problemen, wij zorgen voor duurzame oplossingen.

Voordelen van Daklekkage:
  • Snel en efficiënt herstel van daklekkages.
  • Ervaren vakmensen met expertise in dakreparatie.
  • Gebruik van hoogwaardige materialen voor duurzame oplossingen.


Preventie van Daklekkage: 
Bij Daklekkage geloven we in preventie. Regelmatig onderhoud van uw dak kan potentiële lekkages voorkomen en de levensduur van uw dak verlengen. Ons team biedt periodieke inspecties en onderhoudsdiensten om uw dak in topconditie te houden.

Kies voor Daklekkage: 
Wanneer het gaat om daklekkage, kies dan voor de experts bij Daklekkage. Onze toewijding aan kwaliteit, snelle respons en duurzame oplossingen onderscheidt ons als de betrouwbare keuze voor al uw dakreparaties en -onderhoud.
111
views

Dakpannen Vervangen: Belangrijk voor de Duurzaamheid van je Dak

Repair Workersdakpannen wrote the post • 0 comments • 111 views • 2024-01-26 11:16 • added this tag no more than 24h

Het dak van een huis is een van de meest vitale componenten als het gaat om bescherming tegen de elementen. Dakpannen spelen hierbij een cruciale rol, maar na verloop van tijd kunnen ze beschadigd raken door verschillende factoren zoals weersinvloeden en veroudering. Het vervangen van dakpannen is dan niet alleen een kwestie van esthetiek, maar een noodzakelijke stap om de duurzaamheid en functionaliteit van het dak te behouden.

Waarom Dakpannen Vervangen?

Dakpannen worden voortdurend blootgesteld aan diverse weersomstandigheden, zoals regen, wind, sneeuw en zon. Deze blootstelling kan na verloop van tijd leiden tot barsten, breuken en losraken van de dakpannen. Als deze beschadigingen niet tijdig worden aangepakt, kunnen ze resulteren in lekkages en verdere schade aan het dak en de structuur van het huis. Dakpannen vervangen is daarom van vitaal belang om de integriteit van het dak te behouden en lekkages te voorkomen.

Bovendien kan het vervangen van dakpannen de energie-efficiëntie van een huis verbeteren. Oude, beschadigde dakpannen kunnen leiden tot warmteverlies in de winter en warmteopname in de zomer, waardoor de energiekosten stijgen. Door te investeren in nieuwe dakpannen van goede kwaliteit en ze correct te laten installeren, kan de isolatiewaarde van het dak worden verbeterd, waardoor energie wordt bespaard en het huis comfortabeler wordt.

Het Vervangingsproces

Het proces van dakpannen vervangen begint met een grondige inspectie van het dak om de omvang van de schade vast te stellen. Vervolgens worden de beschadigde dakpannen zorgvuldig verwijderd en wordt het dakoppervlak geïnspecteerd op eventuele verdere schade. Indien nodig worden reparaties uitgevoerd aan de onderliggende dakstructuur.

Na het reinigen en voorbereiden van het dakoppervlak worden de nieuwe dakpannen geplaatst en stevig bevestigd. Hierbij is het van cruciaal belang dat de dakpannen correct worden geïnstalleerd om waterdichtheid te garanderen en toekomstige problemen te voorkomen. Na voltooiing van het vervangingsproces wordt het dak opnieuw grondig geïnspecteerd om ervoor te zorgen dat alles naar behoren is uitgevoerd.

Professionele Hulp en Advies

Hoewel sommige huiseigenaren overwegen om zelf dakpannen te vervangen, is het raadzaam om hiervoor een professionele dakdekker in te schakelen. Dakwerk vereist specifieke kennis, vaardigheden en ervaring om correct te worden uitgevoerd. Een ervaren dakdekker beschikt over de nodige expertise en gereedschappen om het vervangingsproces efficiënt en effectief uit te voeren, terwijl tegelijkertijd de hoogste kwaliteitsnormen worden gehandhaafd.

Conclusie

Dakpannen vervangen is een essentiële stap om de duurzaamheid, functionaliteit en energie-efficiëntie van een huis te waarborgen. Door tijdig beschadigde of versleten dakpannen te vervangen en te kiezen voor professionele hulp, kunnen huiseigenaren lekkages voorkomen en de levensduur van hun dak verlengen. Het inhuren van een professionele dakdekker voor dit proces biedt niet alleen gemoedsrust, maar zorgt er ook voor dat het werk wordt uitgevoerd met de hoogste kwaliteitsnormen en vakmanschap. Kortom, dakpannen vervangen is een investering in de toekomstige bescherming en waarde van uw huis. view all
Het dak van een huis is een van de meest vitale componenten als het gaat om bescherming tegen de elementen. Dakpannen spelen hierbij een cruciale rol, maar na verloop van tijd kunnen ze beschadigd raken door verschillende factoren zoals weersinvloeden en veroudering. Het vervangen van dakpannen is dan niet alleen een kwestie van esthetiek, maar een noodzakelijke stap om de duurzaamheid en functionaliteit van het dak te behouden.

Waarom Dakpannen Vervangen?

Dakpannen worden voortdurend blootgesteld aan diverse weersomstandigheden, zoals regen, wind, sneeuw en zon. Deze blootstelling kan na verloop van tijd leiden tot barsten, breuken en losraken van de dakpannen. Als deze beschadigingen niet tijdig worden aangepakt, kunnen ze resulteren in lekkages en verdere schade aan het dak en de structuur van het huis. Dakpannen vervangen is daarom van vitaal belang om de integriteit van het dak te behouden en lekkages te voorkomen.

Bovendien kan het vervangen van dakpannen de energie-efficiëntie van een huis verbeteren. Oude, beschadigde dakpannen kunnen leiden tot warmteverlies in de winter en warmteopname in de zomer, waardoor de energiekosten stijgen. Door te investeren in nieuwe dakpannen van goede kwaliteit en ze correct te laten installeren, kan de isolatiewaarde van het dak worden verbeterd, waardoor energie wordt bespaard en het huis comfortabeler wordt.

Het Vervangingsproces

Het proces van dakpannen vervangen begint met een grondige inspectie van het dak om de omvang van de schade vast te stellen. Vervolgens worden de beschadigde dakpannen zorgvuldig verwijderd en wordt het dakoppervlak geïnspecteerd op eventuele verdere schade. Indien nodig worden reparaties uitgevoerd aan de onderliggende dakstructuur.

Na het reinigen en voorbereiden van het dakoppervlak worden de nieuwe dakpannen geplaatst en stevig bevestigd. Hierbij is het van cruciaal belang dat de dakpannen correct worden geïnstalleerd om waterdichtheid te garanderen en toekomstige problemen te voorkomen. Na voltooiing van het vervangingsproces wordt het dak opnieuw grondig geïnspecteerd om ervoor te zorgen dat alles naar behoren is uitgevoerd.

Professionele Hulp en Advies

Hoewel sommige huiseigenaren overwegen om zelf dakpannen te vervangen, is het raadzaam om hiervoor een professionele dakdekker in te schakelen. Dakwerk vereist specifieke kennis, vaardigheden en ervaring om correct te worden uitgevoerd. Een ervaren dakdekker beschikt over de nodige expertise en gereedschappen om het vervangingsproces efficiënt en effectief uit te voeren, terwijl tegelijkertijd de hoogste kwaliteitsnormen worden gehandhaafd.

Conclusie

Dakpannen vervangen is een essentiële stap om de duurzaamheid, functionaliteit en energie-efficiëntie van een huis te waarborgen. Door tijdig beschadigde of versleten dakpannen te vervangen en te kiezen voor professionele hulp, kunnen huiseigenaren lekkages voorkomen en de levensduur van hun dak verlengen. Het inhuren van een professionele dakdekker voor dit proces biedt niet alleen gemoedsrust, maar zorgt er ook voor dat het werk wordt uitgevoerd met de hoogste kwaliteitsnormen en vakmanschap. Kortom, dakpannen vervangen is een investering in de toekomstige bescherming en waarde van uw huis.
119
views

Custom-made Curtains & blinds 60% OFF **Auckland**

Cortina Curtains wrote the post • 2 comments • 119 views • 2024-01-18 17:26 • added this tag no more than 24h

New Year sale extravaganza!! Everything's on 60% OFF!  
 
Enjoy a spectacular 60% OFF on all curtains, plus your first window free treatment 
 
Free on-site measurement and customized solutions for your house 
 
Contact us NOW! 0273765811 
 
Showroom address:
698 Great South Road view all
New Year sale extravaganza!! Everything's on 60% OFF!  
 
Enjoy a spectacular 60% OFF on all curtains, plus your first window free treatment 
 
Free on-site measurement and customized solutions for your house 
 
Contact us NOW! 0273765811 
 
Showroom address:
698 Great South Road
234
views

购买新家具要进口到澳洲的海运流程

Logistics·DeliveryQueenie wrote the post • 0 comments • 234 views • 2023-04-19 01:17 • added this tag no more than 24h

购买新家具运到澳洲的流程很简单,首先是你身份要符合,能够以进口私人物品的身份有澳大利亚回国居民、持有临时签证和永久签证的外国居民、新移民、留学生等,如果你符合其中一个,那么可以进行第二步,选择一个合适的国际搬家公司,你可以通过网上搜索或者向朋友打听来挑选国际搬家公司,接下来,便是将家具运到澳洲的环节:

1、询价:向国际搬家公司确定下物品能否运输,咨询收费标准。

2、入仓:可以将新家具的收货地址写成国际搬家公司的仓库地址,这样便于他们收货,同时也帮你验收查看。至于仓储问题,一般来说,国际搬家公司都会提供1个月的免费仓储服务。

3、包装:如果你不想做免税的话,那么直接用家具厂出厂包装即可,但到澳洲清关的时候需要缴纳GST税和关税(关税=货值(5-10)%,GST税=(货值+关税+海运费+保险)10%);如果你想要免税的话,那么就由国际搬家公司的工作人员拆去原包装,然后再使用他们带有Logo的包装材料重新包装一遍,这样一来就可以以用过的私人物品申报,有很大的概率不用缴纳任何关税。

4、熏蒸:澳洲检验检疫局要求对所有进口到澳洲的木材及木制品进行检验,在入境是需要接受检查或者需要出示运输前已做熏蒸处理的有效证明书,建议在国内做熏蒸,如果到了澳洲在做熏蒸,价格会很高。注:熏蒸过后对家具不会有损害,但会有一点异味(一般10天后就会消散),对于没有做熏蒸处理的物品,澳洲海关会遣返或就地销毁并罚款

5、报关、清关:这些都由国际搬家公司来完成,你只需要提供相关证件即可:护照及签证的复印件,其他的则由国际搬家公司来提供,如物品清单、清关授权书,你负责签字即可。

6、配送:清关完成后,国际搬家公司会安排送上门,清除带走包装垃圾,简单的家具也会提供安装服务。

7、费用:搬家到澳洲的费用包括:海运费+中国码头费+拖车费+出口报关费+目的港码头费+清关费+文件费+运送到家门口费用+熏蒸费(如有木架或木质货物),具体是多少这个要看国际搬家公司给予的报价,此外还有其他浮动费用(指可有可无的费用),如关税、增值税、停车费等。关于费用支付,有些国际搬家公司是要求开船后支付,有些是要求是清关后支付,具体怎么支付,什么时候支付,你可以和国际搬家公司协商。

下面说一些常见的问题:
1、我人在澳洲,能不能网上购买家具后,再运到澳洲?

答:这点完全可以,现在有很多国际搬家公司是可以代客人收货验货的,只要你要求家具厂把家具运到搬家公司的仓库即可,他们负责验收并拍照等你确认后,他们再装柜运到澳洲。

2、我需要提供哪些资料呢?需要澳洲有进口权吗?

答:不需要你能否拥有澳洲有进口权,只要您在澳洲有合法身份就可以了(移民,留学,长时期的旅游签证等)。需要提供的资料有:中国发货人资料、运输货物清单、澳洲收货人的签证、详细地址、联系电话等。

3、听说澳洲免税条件是使用一年以上的旧物,新家具免税这个可靠么?

答:虽然说澳洲规定物品必须是使用超过一年的,但只要你身份符合,家具新旧都没问题,。对于新的家具,国际搬家公司会拆去原来的包装,在用他们自己的包装材料重新包装一遍,这样以来便以私人物品申报,且不用缴纳关税。

到澳洲的物品是每票必查,但不会拆包检查的。经过再次打包后的物品,海关是没法看出新旧的,毕竟现代人对家具很会保养,使用好多年的家具看起来还和新的一样。但是使用原包装的话,海关一眼就可以看出是全新的物品,即使不是,他们也会判定是的,这时候被查验了 ,就要缴纳关税和GST税,还需要缴纳查验费,可能还会被罚款。

4、从中国运家具物品到澳洲选拼柜还是整柜?哪个划算?

答;从中国运家具到澳洲那种渠道便宜取决于你采购的家具总的体积是多少。如果你只是采购一些床垫,体积只有3立方米 ,那么建议选择海运散货拼柜的方式会比较便宜;如果你采购整个房子里面的家具:床、床头柜、椅子、沙发、桌子、LED灯、门窗、窗帘、抽油烟机、蒸锅等等家居用品。那么便宜一个集装箱整柜海运到澳洲你的家中,会省事、省时间、省运费而且货物也比较安全。

5、澳洲海关有没有限制什么东西不能运吗?

答:家具,衣服书,餐具这些都是普通货物是可以运输的,禁止运输的有化工品、食品、液体粉末、危险品、古董文物、货币、金银珠宝、钻石类手饰、活物等国际运输协会(iata)限制的物品,具体有哪些你可以向国际搬家公司咨询,此外,如果有与地面接触的物品,如扫把、落地窗帘、帐篷,务必清洗干净,不要含有泥土在上面。

6、整个国际搬家周期是多久呢?

答:中国到澳洲悉尼,墨尔本的船期大约20天左右;中国到澳洲布里斯班的船期大约25天左右;中国到澳洲阿德莱德的船期大约30天左右。加上国内报关订舱、国外清关等,需要大概2个月的时间,所以请提前规划好时间。

7、搬家到澳洲还有其他注意事项么?

答:托运的物品中有贵重、易碎、怕压货物,请做好运输包装(打木架或者打木箱),避免在搬运过程中造成磕碰,从而损坏或者刮花,此外,为了安全起见,建议购买一份门到门保险。

更多专业信息,详情请咨询:13760936065    黄小姐

  view all
购买新家具运到澳洲的流程很简单,首先是你身份要符合,能够以进口私人物品的身份有澳大利亚回国居民、持有临时签证和永久签证的外国居民、新移民、留学生等,如果你符合其中一个,那么可以进行第二步,选择一个合适的国际搬家公司,你可以通过网上搜索或者向朋友打听来挑选国际搬家公司,接下来,便是将家具运到澳洲的环节:

1、询价:向国际搬家公司确定下物品能否运输,咨询收费标准。

2、入仓:可以将新家具的收货地址写成国际搬家公司的仓库地址,这样便于他们收货,同时也帮你验收查看。至于仓储问题,一般来说,国际搬家公司都会提供1个月的免费仓储服务。

3、包装:如果你不想做免税的话,那么直接用家具厂出厂包装即可,但到澳洲清关的时候需要缴纳GST税和关税(关税=货值(5-10)%,GST税=(货值+关税+海运费+保险)10%);如果你想要免税的话,那么就由国际搬家公司的工作人员拆去原包装,然后再使用他们带有Logo的包装材料重新包装一遍,这样一来就可以以用过的私人物品申报,有很大的概率不用缴纳任何关税。

4、熏蒸:澳洲检验检疫局要求对所有进口到澳洲的木材及木制品进行检验,在入境是需要接受检查或者需要出示运输前已做熏蒸处理的有效证明书,建议在国内做熏蒸,如果到了澳洲在做熏蒸,价格会很高。注:熏蒸过后对家具不会有损害,但会有一点异味(一般10天后就会消散),对于没有做熏蒸处理的物品,澳洲海关会遣返或就地销毁并罚款

5、报关、清关:这些都由国际搬家公司来完成,你只需要提供相关证件即可:护照及签证的复印件,其他的则由国际搬家公司来提供,如物品清单、清关授权书,你负责签字即可。

6、配送:清关完成后,国际搬家公司会安排送上门,清除带走包装垃圾,简单的家具也会提供安装服务。

7、费用:搬家到澳洲的费用包括:海运费+中国码头费+拖车费+出口报关费+目的港码头费+清关费+文件费+运送到家门口费用+熏蒸费(如有木架或木质货物),具体是多少这个要看国际搬家公司给予的报价,此外还有其他浮动费用(指可有可无的费用),如关税、增值税、停车费等。关于费用支付,有些国际搬家公司是要求开船后支付,有些是要求是清关后支付,具体怎么支付,什么时候支付,你可以和国际搬家公司协商。

下面说一些常见的问题:
1、我人在澳洲,能不能网上购买家具后,再运到澳洲?

答:这点完全可以,现在有很多国际搬家公司是可以代客人收货验货的,只要你要求家具厂把家具运到搬家公司的仓库即可,他们负责验收并拍照等你确认后,他们再装柜运到澳洲。

2、我需要提供哪些资料呢?需要澳洲有进口权吗?

答:不需要你能否拥有澳洲有进口权,只要您在澳洲有合法身份就可以了(移民,留学,长时期的旅游签证等)。需要提供的资料有:中国发货人资料、运输货物清单、澳洲收货人的签证、详细地址、联系电话等。

3、听说澳洲免税条件是使用一年以上的旧物,新家具免税这个可靠么?

答:虽然说澳洲规定物品必须是使用超过一年的,但只要你身份符合,家具新旧都没问题,。对于新的家具,国际搬家公司会拆去原来的包装,在用他们自己的包装材料重新包装一遍,这样以来便以私人物品申报,且不用缴纳关税。

到澳洲的物品是每票必查,但不会拆包检查的。经过再次打包后的物品,海关是没法看出新旧的,毕竟现代人对家具很会保养,使用好多年的家具看起来还和新的一样。但是使用原包装的话,海关一眼就可以看出是全新的物品,即使不是,他们也会判定是的,这时候被查验了 ,就要缴纳关税和GST税,还需要缴纳查验费,可能还会被罚款。

4、从中国运家具物品到澳洲选拼柜还是整柜?哪个划算?

答;从中国运家具到澳洲那种渠道便宜取决于你采购的家具总的体积是多少。如果你只是采购一些床垫,体积只有3立方米 ,那么建议选择海运散货拼柜的方式会比较便宜;如果你采购整个房子里面的家具:床、床头柜、椅子、沙发、桌子、LED灯、门窗、窗帘、抽油烟机、蒸锅等等家居用品。那么便宜一个集装箱整柜海运到澳洲你的家中,会省事、省时间、省运费而且货物也比较安全。

5、澳洲海关有没有限制什么东西不能运吗?

答:家具,衣服书,餐具这些都是普通货物是可以运输的,禁止运输的有化工品、食品、液体粉末、危险品、古董文物、货币、金银珠宝、钻石类手饰、活物等国际运输协会(iata)限制的物品,具体有哪些你可以向国际搬家公司咨询,此外,如果有与地面接触的物品,如扫把、落地窗帘、帐篷,务必清洗干净,不要含有泥土在上面。

6、整个国际搬家周期是多久呢?

答:中国到澳洲悉尼,墨尔本的船期大约20天左右;中国到澳洲布里斯班的船期大约25天左右;中国到澳洲阿德莱德的船期大约30天左右。加上国内报关订舱、国外清关等,需要大概2个月的时间,所以请提前规划好时间。

7、搬家到澳洲还有其他注意事项么?

答:托运的物品中有贵重、易碎、怕压货物,请做好运输包装(打木架或者打木箱),避免在搬运过程中造成磕碰,从而损坏或者刮花,此外,为了安全起见,建议购买一份门到门保险。

更多专业信息,详情请咨询:13760936065    黄小姐

01.png

 
225
views

中国出口商品到加拿大,首先要搞明白这些信息

Logistics·DeliveryQueenie wrote the post • 0 comments • 225 views • 2023-04-19 01:16 • added this tag no more than 24h

一,了解海运相关费用

海运费用和所要托运物品体积大小及起运地和目的地等因素有关,你致电搬家公司咨询相关费用的时候,一定要知道要托运的家具体积有多少,如果不确定,可以由搬家公司派人上门评估,得到准确数据后可由搬家公司提供准确报价,价格是否在心里价位。一般来说,海运门到门增值服务,会将所有的费用包括在内。

二、根据家具体积选择运输方式

选择海运拼柜还是整柜运输,这个要看你要运的家具体积大小,如果家具体积小于20立方,建议拼柜,如果大于20立方,整柜运输划算,所以根据实际方数选择柜型。

20gp:内尺寸为5.69米x2.13米x2.18米,配货毛重一般为17.5吨,体积为24-26立方米.

40gp:内容积为11.8米x2.13米x2.18米,配货毛重一般为22吨,体积为54立方米.

40hq:内尺寸为11.8米x2.13米x2.72米.配货毛重一般为22吨,体积为68立方米

三、提供海运到加拿大需要的相关材料

1、如果您出国移民:请带护照、移民纸复印件、物品清单、体积及估算的重量清单

2、如果您是台湾、香港、澳门居民:请带台胞证(或居留证)、学习或工作证明、新购物品Invoice、物品清单、体积及估算的重量清单

3、如果您是外国人:请带护照或复印件、新购物品Invoice、离任职证明(正本)物品清单、体积及估算重量清单!

四、从国内运家具到加拿大的流程

海运搬家的大致过程:价格咨询、确认订单-上门测量、物品包装-订舱报关-费用支付-清关配送。

1、价格咨询

如果你想了解从国内运家具到加拿大具体相关信息,可以咨询国际搬家客服人员,他们根据你提供的起运地、目的地及要运输的物品等信息,将为你量身定制国际私人物品搬家的方案,提供加拿大海关政策咨询及物品包装建议等,然后根据您选择的服务方式进行报价。

2、上门测量评估体积

当确实你的咨询后,如果你不知道具体的物品体积,那么Kumie国际搬家会安排专业人员前往你在国内的居住地,免费上门测量评估你要托运物品的体积,然后Kumie的客服人员会根据具体数据计算出准确报价。

3、确认订单、物品包装

当你确定海运门到门到卡尔加的订单后,国际搬家公司会和你签订国际搬家承运合同,然后根据你的时间安排,为你选择船期并订舱,订舱完成后,国际搬家公司会按照方案制定的时间,提供上门打包服务。届时会有专业的包装团队携带专用的包装材料和工具,为你托运的物品提供专业包装。

4、国内报关及费用结算

Kumie国际的客服人员会根据你提供的信息材料及《装箱清单》进行报关,报关完成后,Kumie国际会有专门客服通知你,等开船后,你的专门客服人员会以邮件的方式将船公司出具的《海运提单》提供给你确认,确认无误后,你可以将款项打到Kumie指定的账户里。

5、清关及派送

等船到达后,根据加拿大的海关政策,清关需要本人亲自前往,所以国际搬家公司会派人协助客户进行报关,然后派送上门。

五、从国内运家具到加拿大的注意事项

1、加拿大属于北美国家,检验检疫法相当严格,加拿大海关检验检疫部门具有非常大的权利,不允许新移民携带比如动植物种子,未经加工过的肉类及未经检验检疫的禽畜等入境。

2、加拿大全国的电压是110v,而目前国内最普遍用的是220v,如果想携带电器过去,建议购买的时候选择电压适配范围较宽的,比如目前市面上有110v-230v之间适配电压的, 这种带到加拿大是可以正常使用的。

3、第一次搬家到加拿大可以享受免税携带私人物品入境的福利,那么,免税需要具备的条件有:

(1)刚移民到加拿大,或者拿到枫叶卡不久,五年之内的。

(2)托运的东西很杂,除了大件的家具之外,还有琐碎的生活用品,比如床上用品,餐具,收藏品,玩具,衣服,书籍,工具,饰品等等

(3)其中旧物品占了大部分,比如八成以上旧物品。
更多专业资讯,欢迎致电Queenie,您们的海运小能手~电话/微信: 13760936065

  view all一,了解海运相关费用

海运费用和所要托运物品体积大小及起运地和目的地等因素有关,你致电搬家公司咨询相关费用的时候,一定要知道要托运的家具体积有多少,如果不确定,可以由搬家公司派人上门评估,得到准确数据后可由搬家公司提供准确报价,价格是否在心里价位。一般来说,海运门到门增值服务,会将所有的费用包括在内。

二、根据家具体积选择运输方式

选择海运拼柜还是整柜运输,这个要看你要运的家具体积大小,如果家具体积小于20立方,建议拼柜,如果大于20立方,整柜运输划算,所以根据实际方数选择柜型。

20gp:内尺寸为5.69米x2.13米x2.18米,配货毛重一般为17.5吨,体积为24-26立方米.

40gp:内容积为11.8米x2.13米x2.18米,配货毛重一般为22吨,体积为54立方米.

40hq:内尺寸为11.8米x2.13米x2.72米.配货毛重一般为22吨,体积为68立方米

三、提供海运到加拿大需要的相关材料

1、如果您出国移民:请带护照、移民纸复印件、物品清单、体积及估算的重量清单

2、如果您是台湾、香港、澳门居民:请带台胞证(或居留证)、学习或工作证明、新购物品Invoice、物品清单、体积及估算的重量清单

3、如果您是外国人:请带护照或复印件、新购物品Invoice、离任职证明(正本)物品清单、体积及估算重量清单!

四、从国内运家具到加拿大的流程

海运搬家的大致过程:价格咨询、确认订单-上门测量、物品包装-订舱报关-费用支付-清关配送。

1、价格咨询

如果你想了解从国内运家具到加拿大具体相关信息,可以咨询国际搬家客服人员,他们根据你提供的起运地、目的地及要运输的物品等信息,将为你量身定制国际私人物品搬家的方案,提供加拿大海关政策咨询及物品包装建议等,然后根据您选择的服务方式进行报价。

2、上门测量评估体积

当确实你的咨询后,如果你不知道具体的物品体积,那么Kumie国际搬家会安排专业人员前往你在国内的居住地,免费上门测量评估你要托运物品的体积,然后Kumie的客服人员会根据具体数据计算出准确报价。

3、确认订单、物品包装

当你确定海运门到门到卡尔加的订单后,国际搬家公司会和你签订国际搬家承运合同,然后根据你的时间安排,为你选择船期并订舱,订舱完成后,国际搬家公司会按照方案制定的时间,提供上门打包服务。届时会有专业的包装团队携带专用的包装材料和工具,为你托运的物品提供专业包装。

4、国内报关及费用结算

Kumie国际的客服人员会根据你提供的信息材料及《装箱清单》进行报关,报关完成后,Kumie国际会有专门客服通知你,等开船后,你的专门客服人员会以邮件的方式将船公司出具的《海运提单》提供给你确认,确认无误后,你可以将款项打到Kumie指定的账户里。

5、清关及派送

等船到达后,根据加拿大的海关政策,清关需要本人亲自前往,所以国际搬家公司会派人协助客户进行报关,然后派送上门。

五、从国内运家具到加拿大的注意事项

1、加拿大属于北美国家,检验检疫法相当严格,加拿大海关检验检疫部门具有非常大的权利,不允许新移民携带比如动植物种子,未经加工过的肉类及未经检验检疫的禽畜等入境。

2、加拿大全国的电压是110v,而目前国内最普遍用的是220v,如果想携带电器过去,建议购买的时候选择电压适配范围较宽的,比如目前市面上有110v-230v之间适配电压的, 这种带到加拿大是可以正常使用的。

3、第一次搬家到加拿大可以享受免税携带私人物品入境的福利,那么,免税需要具备的条件有:

(1)刚移民到加拿大,或者拿到枫叶卡不久,五年之内的。

(2)托运的东西很杂,除了大件的家具之外,还有琐碎的生活用品,比如床上用品,餐具,收藏品,玩具,衣服,书籍,工具,饰品等等

(3)其中旧物品占了大部分,比如八成以上旧物品。
更多专业资讯,欢迎致电Queenie,您们的海运小能手~电话/微信: 13760936065

00.png

 
216
views

中国到新加坡运输服务CHIAN TO SINGAPORE SHIPPING SERVICE

Logistics·DeliveryQueenie wrote the post • 0 comments • 216 views • 2023-04-18 03:22 • added this tag no more than 24h

您是个人,没有海运经验,不知如何办理货物托运,不知如何办理报关和清关?
您是企业,需要目的港清关和派送?
您是移民,您在国内的家居不知如何托运过去?在为运输烦恼。
您是外贸,您的客人要求DDP?DDU? CIF?
您在代购,国内没有人打包,集货,提货?

以上问题,都由我们来解决,我司包办中国出口以及目的港清关和派送,支持国内提货,可为客人提供集货,打包服务,一条龙将货物安全运输到你指定的地点!无需您任何单证资料,只要将货物委托给我们,给我们装箱单即可,双清关,送货到门,真正省心,安心,放心。

用心服务
1、广州到新加坡专线双清关,送货到门;
2、包办中国出口一切手续进仓、装柜、出口、报关、海运与国外清关、完税、派送;
3、免费提供中国仓库10天仓储时间,为客户集货,安排货物转运提供便利。
4、可以提供便宜优惠的打包服务,只有一个好的包装,才能保障货物的完整和安全性。
5、客户只需提供商品清单与收货人资料即可,无论您是个人物品还是商业用途,LCL国际货运会尽力满足您的需求。
6、每周固定发船三次(周一、周三、周五截关装柜),到门时效快(自装柜起15天左右到门);
7、派送范围:新加坡市内派送,送货到指定地址的卸货区内!
8、专业清关,安全放心,一票托运,全程无忧。

二:我们还可以提供
1、广州、深圳等珠三角市内可安排车辆帮忙提货(提货费实报实销),省外可配合安排国内长途运输;
2、我司仓库专人值班,可提供代收货物、整理、快递打包、装卸等服务;
3、代付快递到付、国内运输费用、货款,还可提供运费到付等服务;

三:运输优势给力
1、LCL国际提供全方位服务。无论你是贸易公司、工厂、移民搬家、新货物、旧货物,LCL专业商务团队都会为客户一对一提供国际货运服务方案的设计,专用客服热线随时提供货运代理业务咨询及服务信息反馈;
2、售后服务及时解决问题,不推诿,解决客户的后顾之忧。同时,拥有专业的文件处理人员及报关人员,与海关保持良好的密切合作关系,确保解决货物报关通关效率和问题。
3、新加坡设有自己的仓库集散中心,集装箱到港后直接将集装箱拖运至仓库进行拆箱、分拣,当天安排送货,灵活的人性化运作流程,保障客户及时收取货物,还可以协助客户卸货拆包清垃圾等服务。

四:运输前后手续简单
1、LCL国际提供订舱、散货入仓代收、清单发票文件整理、装卸、打包、报关报检等新加坡拼箱一条龙服务;
2、发货人只需提供货物、清单、发票(货物名称、数量、价值等)收货人信息即可,从仓库集货到新加坡送货上门所有事务将由我们来完成;
3、新加坡拥有大型的仓库分拣中心和大中小型货车,可以每天同时完成三个集装箱的卸货、分拣及派送;
4、商业物品进口可提供单独报关处理,收货人只需提供公司资料文件即可;
5、新加坡送货上门,免费提供上楼服务(需有电梯货物可进电梯及人力能搬运货物范围内),一站到家(仓库)。

五:托运操作流程:
1、我司将货物的进仓号以及我司的仓库地址发给您。
2、您在淘宝选择好需要购买的货物,交代淘宝卖家一定要打好包装(注意告诉他们货物是需要出口的,他们也会理解)。
3、淘宝确定下单,收货人填写我们公司跟您交接的业务员名字。并在收货地址上备注好货物的进仓号(我们公司仓库仓管以进仓号为准进行进仓操作,每批货物都有一个唯一的进仓号,有效避免混货串货现象。)
4、货物集运,我们仓库提供一定时间内的免费仓储,等待客户所有货物进仓。货物到齐后,会和您核对货物的件数和货物的体积,客人确认后,我们会帮客户安排货物发运后续操作。
5、货物发运。整理货物,进行订舱,装柜,报关,开船。货物开船后,等待货物到港。
6、结算,在货物出仓后,会给客户提供财务算好的费用明细,客人确认无误后就可支付结算了。
7、货物抵达港口,清关完毕,提出货柜,拆柜/分货完成,国外车队同事会联系收货人协议送货时间以及事项。
8、客户收到货物,并确定无异。该次托运结束。

收货时请注意:
(1)确认件数是否与装柜时的包裹数量一致;
(2)确认物品外包装是否有明显损坏。 如有损坏,请在派送单上注明货物损失情况,并拍照留证,且第一时间与我们取得联系,以便协商处理。如果是签收之后再反映,我司将难以挽回您的损失。

六:国际托运,打包建议:
1、散杂零件物品:
建议使用标准的瓦楞纸箱,进行分类打包,并密封好,便于搬运,并有利于运输。

2、家具:
A、小件家具:建议使用纸箱对小件家具进行包装,并在箱内添加减震的珍珠棉。
B、大件家具:建议首先使用纸箱,对家具进行包装,然后在箱内添加减震的珍珠棉,并使用干净,无虫蛀无霉斑的夹板材料,
对家具进行打木架或者木箱的包装,能否有效的避免家具发生磕碰,确保家具无损。

3、易碎物品:
易碎物品,一定要使用纸箱加珍珠棉,对货物进行完整的包装,并在外包装上加装夹板的木架或者木箱。
能够有效的保障货物的安全。

4、最好是对应的纸箱进行编号, 注明箱内所包装的物品,利于目的港清关查货也便于收货人收到货物之后及时分类清点。

运送的物品(食品类除外,请直接发广州仓):

1. 沙发、床垫、钢琴、餐桌、藤椅、电视机柜、橱柜、化妆台等家具家私用品

2. 灯具,厨具卫浴等建筑装饰用品

3. 自行车、滑板车、独轮车以及玩具等

4. 电视机,手机配件等电器类

5. 建筑装修类材料
更多专业信息,欢迎致电Queenie    13760936065

  view all
您是个人,没有海运经验,不知如何办理货物托运,不知如何办理报关和清关?
您是企业,需要目的港清关和派送?
您是移民,您在国内的家居不知如何托运过去?在为运输烦恼。
您是外贸,您的客人要求DDP?DDU? CIF?
您在代购,国内没有人打包,集货,提货?

以上问题,都由我们来解决,我司包办中国出口以及目的港清关和派送,支持国内提货,可为客人提供集货,打包服务,一条龙将货物安全运输到你指定的地点!无需您任何单证资料,只要将货物委托给我们,给我们装箱单即可,双清关,送货到门,真正省心,安心,放心。

用心服务
1、广州到新加坡专线双清关,送货到门;
2、包办中国出口一切手续进仓、装柜、出口、报关、海运与国外清关、完税、派送;
3、免费提供中国仓库10天仓储时间,为客户集货,安排货物转运提供便利。
4、可以提供便宜优惠的打包服务,只有一个好的包装,才能保障货物的完整和安全性。
5、客户只需提供商品清单与收货人资料即可,无论您是个人物品还是商业用途,LCL国际货运会尽力满足您的需求。
6、每周固定发船三次(周一、周三、周五截关装柜),到门时效快(自装柜起15天左右到门);
7、派送范围:新加坡市内派送,送货到指定地址的卸货区内!
8、专业清关,安全放心,一票托运,全程无忧。

二:我们还可以提供
1、广州、深圳等珠三角市内可安排车辆帮忙提货(提货费实报实销),省外可配合安排国内长途运输;
2、我司仓库专人值班,可提供代收货物、整理、快递打包、装卸等服务;
3、代付快递到付、国内运输费用、货款,还可提供运费到付等服务;

三:运输优势给力
1、LCL国际提供全方位服务。无论你是贸易公司、工厂、移民搬家、新货物、旧货物,LCL专业商务团队都会为客户一对一提供国际货运服务方案的设计,专用客服热线随时提供货运代理业务咨询及服务信息反馈;
2、售后服务及时解决问题,不推诿,解决客户的后顾之忧。同时,拥有专业的文件处理人员及报关人员,与海关保持良好的密切合作关系,确保解决货物报关通关效率和问题。
3、新加坡设有自己的仓库集散中心,集装箱到港后直接将集装箱拖运至仓库进行拆箱、分拣,当天安排送货,灵活的人性化运作流程,保障客户及时收取货物,还可以协助客户卸货拆包清垃圾等服务。

四:运输前后手续简单
1、LCL国际提供订舱、散货入仓代收、清单发票文件整理、装卸、打包、报关报检等新加坡拼箱一条龙服务;
2、发货人只需提供货物、清单、发票(货物名称、数量、价值等)收货人信息即可,从仓库集货到新加坡送货上门所有事务将由我们来完成;
3、新加坡拥有大型的仓库分拣中心和大中小型货车,可以每天同时完成三个集装箱的卸货、分拣及派送;
4、商业物品进口可提供单独报关处理,收货人只需提供公司资料文件即可;
5、新加坡送货上门,免费提供上楼服务(需有电梯货物可进电梯及人力能搬运货物范围内),一站到家(仓库)。

五:托运操作流程:
1、我司将货物的进仓号以及我司的仓库地址发给您。
2、您在淘宝选择好需要购买的货物,交代淘宝卖家一定要打好包装(注意告诉他们货物是需要出口的,他们也会理解)。
3、淘宝确定下单,收货人填写我们公司跟您交接的业务员名字。并在收货地址上备注好货物的进仓号(我们公司仓库仓管以进仓号为准进行进仓操作,每批货物都有一个唯一的进仓号,有效避免混货串货现象。)
4、货物集运,我们仓库提供一定时间内的免费仓储,等待客户所有货物进仓。货物到齐后,会和您核对货物的件数和货物的体积,客人确认后,我们会帮客户安排货物发运后续操作。
5、货物发运。整理货物,进行订舱,装柜,报关,开船。货物开船后,等待货物到港。
6、结算,在货物出仓后,会给客户提供财务算好的费用明细,客人确认无误后就可支付结算了。
7、货物抵达港口,清关完毕,提出货柜,拆柜/分货完成,国外车队同事会联系收货人协议送货时间以及事项。
8、客户收到货物,并确定无异。该次托运结束。

收货时请注意:
(1)确认件数是否与装柜时的包裹数量一致;
(2)确认物品外包装是否有明显损坏。 如有损坏,请在派送单上注明货物损失情况,并拍照留证,且第一时间与我们取得联系,以便协商处理。如果是签收之后再反映,我司将难以挽回您的损失。

六:国际托运,打包建议:
1、散杂零件物品:
建议使用标准的瓦楞纸箱,进行分类打包,并密封好,便于搬运,并有利于运输。

2、家具:
A、小件家具:建议使用纸箱对小件家具进行包装,并在箱内添加减震的珍珠棉。
B、大件家具:建议首先使用纸箱,对家具进行包装,然后在箱内添加减震的珍珠棉,并使用干净,无虫蛀无霉斑的夹板材料,
对家具进行打木架或者木箱的包装,能否有效的避免家具发生磕碰,确保家具无损。

3、易碎物品:
易碎物品,一定要使用纸箱加珍珠棉,对货物进行完整的包装,并在外包装上加装夹板的木架或者木箱。
能够有效的保障货物的安全。

4、最好是对应的纸箱进行编号, 注明箱内所包装的物品,利于目的港清关查货也便于收货人收到货物之后及时分类清点。

运送的物品(食品类除外,请直接发广州仓):

1. 沙发、床垫、钢琴、餐桌、藤椅、电视机柜、橱柜、化妆台等家具家私用品

2. 灯具,厨具卫浴等建筑装饰用品

3. 自行车、滑板车、独轮车以及玩具等

4. 电视机,手机配件等电器类

5. 建筑装修类材料
更多专业信息,欢迎致电Queenie    13760936065

000.jpg

 
210
views

可以这样办理货物出口到加拿大的运输手续

Logistics·DeliveryQueenie wrote the post • 0 comments • 210 views • 2023-04-18 03:20 • added this tag no more than 24h

随着物流行业的发展,传统的港到港运输方式已经无法满足客户的需要了,客户更愿意选择门到门一条龙式的运费方式,因为我们的一条龙服务让客户更省心,省时,省力,也省钱。。。海运门到门与国际搬家的区别在于需要交税进口,不需要客户亲自去海关提交申请,亲自报关等一些列的工作,一切手续由我们全权操作。

如果您身在加拿大,不方便回国办理,您只需在网上选购心仪的家具,让商家将家具派送至我司仓库,我司会代您对家具进行验货及后续步骤。

如果您在国内买了家具,但初入加拿大人生地不熟,存在语言等方面的沟通障碍,选择我司国际搬家门到门服务,可以完美的解决此问题。请联系Queenie,专业海运六年,操作全部手续,送货到家!

让您所有货物安全出国,全程无忧,时效快,服务好,价格优,整柜,散货拼箱门到门服务!

一、中国--加拿大可到达港口城市:

       温哥华(Vancouver),多伦多(Toronto),蒙特利尔(Montreal),卡尔加里(Calgary)

     渥太华(Ottawa),里贾纳(Regina),埃德蒙顿(Edmonton),萨斯卡通(Saskatoon)

二、运输方案(根据货物方数选择不同运输方案):

     1.整柜运输:根据货物方数选择柜型,分别有:20GP/40HQ ;

           20GP / 内容积5.69*2.13*2.18(米)/ 配货毛重17T / 可装26立方

           40HQ / 内容积11.8*2.13*2.72(米)/ 配货毛重22T / 可装68立方

    2.散货运输:如货物量较少,可选取拼箱运输服务,不限制货物方数,1立方起步,超过1立方按实际立方数计费。

三、全包报价:

     包含中国报关费,海运费,熏蒸费,文件费,码头费,目的港清关费,派送费;

     注意:海运报价不含目的港进口税费,海关查验费用实报实销,送货不含卸货。

四、下面简单介绍一下海运流程

1. 联系黄小姐 ,我会根据货物的体积、包装情况、目的地、时效要求等提供一个适合的物流方案跟报价,然后根据你的需要跟船公司订舱。(其中货物体积少于20立方的建议海运拼箱,20方以上海运集装箱)

2. 货物运到我司仓库。可发国内物流到我司广州白云仓库,可代收淘宝小件快递,货齐之后即可安排发货。

(如果是使用过的旧货,我司可提供珠三角内上门提货服务,仅收取油费)

3. 确定发货时间,提供发货人及收货人的相关信息和货物清单资料。(可签订运输合同)

4. 订完舱之后安排拖车包集装箱拉到我司仓库装货,货物有拖车送至码头准备报关。 

5. 报关。向海关递交全套单据,海关审单并根据报关资料审核货物以及单证,放行之后就可装船。

6.海运。经过一个月左右的航行时间,货物到达目的地。

7. 交税清关。 根据货物的类别,按照国家法律的规定收取税收,目的港安排人清关。(清关时候是用收货人名义)

8. 目的港提货送货上门。(如果需要卸货,组装家具,清理垃圾等服务需要事先告知,我司会安排人手随车服务)

五、免税条件:

(1) 刚移民到加拿大,或者拿到枫叶卡不久(五年之内的)。

(2) 托运的东西很杂,除了大件的家具之外,还有琐碎的生活用品,比如床上用品,餐具,收藏品,玩具,衣服,书籍,工具,饰品等。

(3 )  其中旧物品占了大部分,比如八成以上旧物品。

       符合以上条件,那么基本可以当私人物品申请免税啦。但是有一点特别有意思上面说的条件属于加拿大海关的文字规定,实际操作起来情况却是:只要符合第一个条件,就算货物都是新货物,海关也有九成概率给予免税,原因就是加拿大海关对移民搬家的客户非常宽松,很容易就给予免税。

六、注意事项:

1、一般家具如有木架包装,所用木条不得有树皮和发霉。(如发现有树皮或发霉必须重新打木架或者铲掉树皮)

2、货物预计到港时间请客户尽量保持手机能够接通,我们派送的同事会有一些关于货物派送和清关的问题需要和您沟通。

3、如因海关查货,货物塞港导致派送时间延长望客户能理解。

更多关于国际货运的详细信息,欢迎联系黄小姐咨询 

电话/微信:13760936065       QQ:876303801


  view all

随着物流行业的发展,传统的港到港运输方式已经无法满足客户的需要了,客户更愿意选择门到门一条龙式的运费方式,因为我们的一条龙服务让客户更省心,省时,省力,也省钱。。。海运门到门与国际搬家的区别在于需要交税进口,不需要客户亲自去海关提交申请,亲自报关等一些列的工作,一切手续由我们全权操作。

如果您身在加拿大,不方便回国办理,您只需在网上选购心仪的家具,让商家将家具派送至我司仓库,我司会代您对家具进行验货及后续步骤。

如果您在国内买了家具,但初入加拿大人生地不熟,存在语言等方面的沟通障碍,选择我司国际搬家门到门服务,可以完美的解决此问题。请联系Queenie,专业海运六年,操作全部手续,送货到家!

让您所有货物安全出国,全程无忧,时效快,服务好,价格优,整柜,散货拼箱门到门服务!

一、中国--加拿大可到达港口城市:

       温哥华(Vancouver),多伦多(Toronto),蒙特利尔(Montreal),卡尔加里(Calgary)

     渥太华(Ottawa),里贾纳(Regina),埃德蒙顿(Edmonton),萨斯卡通(Saskatoon)

二、运输方案(根据货物方数选择不同运输方案):

     1.整柜运输:根据货物方数选择柜型,分别有:20GP/40HQ ;

           20GP / 内容积5.69*2.13*2.18(米)/ 配货毛重17T / 可装26立方

           40HQ / 内容积11.8*2.13*2.72(米)/ 配货毛重22T / 可装68立方

    2.散货运输:如货物量较少,可选取拼箱运输服务,不限制货物方数,1立方起步,超过1立方按实际立方数计费。

三、全包报价:

     包含中国报关费,海运费,熏蒸费,文件费,码头费,目的港清关费,派送费;

     注意:海运报价不含目的港进口税费,海关查验费用实报实销,送货不含卸货。

四、下面简单介绍一下海运流程

1. 联系黄小姐 ,我会根据货物的体积、包装情况、目的地、时效要求等提供一个适合的物流方案跟报价,然后根据你的需要跟船公司订舱。(其中货物体积少于20立方的建议海运拼箱,20方以上海运集装箱)

2. 货物运到我司仓库。可发国内物流到我司广州白云仓库,可代收淘宝小件快递,货齐之后即可安排发货。

(如果是使用过的旧货,我司可提供珠三角内上门提货服务,仅收取油费)

3. 确定发货时间,提供发货人及收货人的相关信息和货物清单资料。(可签订运输合同)

4. 订完舱之后安排拖车包集装箱拉到我司仓库装货,货物有拖车送至码头准备报关。 

5. 报关。向海关递交全套单据,海关审单并根据报关资料审核货物以及单证,放行之后就可装船。

6.海运。经过一个月左右的航行时间,货物到达目的地。

7. 交税清关。 根据货物的类别,按照国家法律的规定收取税收,目的港安排人清关。(清关时候是用收货人名义)

8. 目的港提货送货上门。(如果需要卸货,组装家具,清理垃圾等服务需要事先告知,我司会安排人手随车服务)

五、免税条件:

(1) 刚移民到加拿大,或者拿到枫叶卡不久(五年之内的)。

(2) 托运的东西很杂,除了大件的家具之外,还有琐碎的生活用品,比如床上用品,餐具,收藏品,玩具,衣服,书籍,工具,饰品等。

(3 )  其中旧物品占了大部分,比如八成以上旧物品。

       符合以上条件,那么基本可以当私人物品申请免税啦。但是有一点特别有意思上面说的条件属于加拿大海关的文字规定,实际操作起来情况却是:只要符合第一个条件,就算货物都是新货物,海关也有九成概率给予免税,原因就是加拿大海关对移民搬家的客户非常宽松,很容易就给予免税。

六、注意事项:

1、一般家具如有木架包装,所用木条不得有树皮和发霉。(如发现有树皮或发霉必须重新打木架或者铲掉树皮)

2、货物预计到港时间请客户尽量保持手机能够接通,我们派送的同事会有一些关于货物派送和清关的问题需要和您沟通。

3、如因海关查货,货物塞港导致派送时间延长望客户能理解。

更多关于国际货运的详细信息,欢迎联系黄小姐咨询 

电话/微信:13760936065       QQ:876303801

000.jpg


00.png

 
208
views

怎样搬运货物到澳洲比较划算呢?

Logistics·DeliveryQueenie wrote the post • 0 comments • 208 views • 2023-04-18 03:20 • added this tag no more than 24h

很多客户都有疑问,搬家到澳洲家具电器海运是走散货拼箱还是整柜划算?

我们分几种情况来看一下

第一种:澳洲海运整柜到港运输,到港运输一般是外贸公司走的运输方式,通常外贸公司的收货人在澳洲目的港有自己实力强的清关公司,这样费用不会很高。

第二种:如果是在澳洲做家具生意买卖的朋友或购买家具到澳洲自己用的,货值一般不高,在家具体积少于22CBM(立方米)的情况下,建议选择澳洲散货拼箱双清门到门运输。

第三种:对于装修新家想为家里添置整个屋子家具的客人,他们的一次性会购买很多的家具,货值较高,通常体积会在22立方米以上,这时选择整柜双清到门的运输方式要划算。

中国到澳洲海运时间

中国到澳洲悉尼,墨尔本的船期大约20天左右

中国到澳洲布里斯班的船期大约25天左右

中国到澳洲阿德莱德的船期大约30天左右

出口优势货物

家具、行李、床垫、厨具餐具、装饰画、大型机器、窗帘、地毯、装修材料、自行车、家用电器、衣服、鞋子、包包、行李、玩具等.....

中国广州至澳大利亚海运流程介绍:

A:我司全国各地皆可接货,安排国内物流到广东,广州装柜出运,私人物品在广州出运安全,便捷,手续简单;

B:从咨询开始:您所运物品准备好并确定需要出运的计划时间后, 请提前10-15天联系。

C:委托:发货人只需要提供货物清单与收发人信息即可(商业或个人物品都可);

提供发货人资料(姓名,电话,地址,身份证扫描件)

货物清单(货物品名、材质、包装件数、具体数量)

收货人资料(姓名、电话、收货地址、护照扫描件)

提前1周签订私人物品国际搬家运输合同、所运贵重物品价值的保险申报、目的港海关清关文件详情介绍、根据客户需求预送相关纸箱让客户整理一些私密的物品。确定好出运日期,请提前2天通知我们,届时我们将安排报关、订舱、海关查验、装上集装箱、海运等事宜。

D:业务操作(报关、报检、订舱、安排出运等)起运口岸操作一般需3-5个工作日,请您根据托运物品的具体情况提前咨询与办理委托运输事宜。包装完成后,酷美将全程办理报关、报检、海/空港口操作、安排海运或空运、签发运输单证等相关工作。

广州至澳大利亚海运散货拼箱费用算法

(1):广州到悉尼/墨尔本:首方2000RMB,续方800RMB(含目的港清关送货 30公里内派送上门)

(2):广州到布里斯班:首方2300RMB,续方900RMB(含目的港清关,如需送货单票确认(30公里内派送上门)

(3):广州到阿德莱德:首方2600RMB,续方1000RMB(含目的港清关.送货,30公里范围内)25-30天可到达

(4):广州到弗里曼特尔(帕斯):首方2400RMB,续方900RMB(含目的港清关,不含送货(如需送货请提供地址单票确认费用)

以上价格包含中国出口的海运费、档费、报关费与目的港清关费、有限里程派送费、海关与AQIS(检验检疫)部门的查验费;

备注:

1、散货拼箱费用算法:(适合货物少的,不足20立方米,货多建议走整柜)货物立方计算 长(M)*宽(M)*高(M)立方米

假如有五个方货物到墨尔本计算方式如下:2000RMB(首方)+(4*800)=3200RMB(续方)=5200RMB

2、如有原本包装或实木家具,需要加700RMB一票的熏蒸驱虫费用,才可以进口到澳洲。

以上报价30公里内派送上门,不包目的港的关税和GST税,我司可代交关税和GST税,具体提供需要商品编码和货值。

温馨提示

1.货物包装:家具或者其他贵重、易碎、怕压货物,请做好运输包装(打木架或者打木箱),避免在搬运过程中造成磕碰,从而损坏或者刮花。

2.禁止运输物品: 化工品,食品,液体粉末,危险品,古董文物,货币, 金银珠宝,钻石类手饰,活物等国际运输协会(IATA)限制的物品。

3.含木质商品必须做熏蒸消毒,杀虫处理。同时,木头包装必须不能有树皮,发霉,水印,虫眼。做熏蒸处理不会对货物造成任何影响。

4.申请免税条件:海关规定,对外国移民人士,只需持有6个月以上签证,且入境五年内首次运输旧货物(使用期限满12个月以上),即可做免税申请。(具体根据不同国家海关要求而定)
手机24小时等着你的来电咨询,只为更好的服务身边的您!欢迎来电咨询更多,运价,船期!!!
Queenie(黄小姐)    电话“13760936065”    微信号“kad1314xxx” view all

很多客户都有疑问,搬家到澳洲家具电器海运是走散货拼箱还是整柜划算?

我们分几种情况来看一下

第一种:澳洲海运整柜到港运输,到港运输一般是外贸公司走的运输方式,通常外贸公司的收货人在澳洲目的港有自己实力强的清关公司,这样费用不会很高。

第二种:如果是在澳洲做家具生意买卖的朋友或购买家具到澳洲自己用的,货值一般不高,在家具体积少于22CBM(立方米)的情况下,建议选择澳洲散货拼箱双清门到门运输。

第三种:对于装修新家想为家里添置整个屋子家具的客人,他们的一次性会购买很多的家具,货值较高,通常体积会在22立方米以上,这时选择整柜双清到门的运输方式要划算。

中国到澳洲海运时间

中国到澳洲悉尼,墨尔本的船期大约20天左右

中国到澳洲布里斯班的船期大约25天左右

中国到澳洲阿德莱德的船期大约30天左右

出口优势货物

家具、行李、床垫、厨具餐具、装饰画、大型机器、窗帘、地毯、装修材料、自行车、家用电器、衣服、鞋子、包包、行李、玩具等.....

中国广州至澳大利亚海运流程介绍:

A:我司全国各地皆可接货,安排国内物流到广东,广州装柜出运,私人物品在广州出运安全,便捷,手续简单;

B:从咨询开始:您所运物品准备好并确定需要出运的计划时间后, 请提前10-15天联系。

C:委托:发货人只需要提供货物清单与收发人信息即可(商业或个人物品都可);

提供发货人资料(姓名,电话,地址,身份证扫描件)

货物清单(货物品名、材质、包装件数、具体数量)

收货人资料(姓名、电话、收货地址、护照扫描件)

提前1周签订私人物品国际搬家运输合同、所运贵重物品价值的保险申报、目的港海关清关文件详情介绍、根据客户需求预送相关纸箱让客户整理一些私密的物品。确定好出运日期,请提前2天通知我们,届时我们将安排报关、订舱、海关查验、装上集装箱、海运等事宜。

D:业务操作(报关、报检、订舱、安排出运等)起运口岸操作一般需3-5个工作日,请您根据托运物品的具体情况提前咨询与办理委托运输事宜。包装完成后,酷美将全程办理报关、报检、海/空港口操作、安排海运或空运、签发运输单证等相关工作。

广州至澳大利亚海运散货拼箱费用算法

(1):广州到悉尼/墨尔本:首方2000RMB,续方800RMB(含目的港清关送货 30公里内派送上门)

(2):广州到布里斯班:首方2300RMB,续方900RMB(含目的港清关,如需送货单票确认(30公里内派送上门)

(3):广州到阿德莱德:首方2600RMB,续方1000RMB(含目的港清关.送货,30公里范围内)25-30天可到达

(4):广州到弗里曼特尔(帕斯):首方2400RMB,续方900RMB(含目的港清关,不含送货(如需送货请提供地址单票确认费用)

以上价格包含中国出口的海运费、档费、报关费与目的港清关费、有限里程派送费、海关与AQIS(检验检疫)部门的查验费;

备注:

1、散货拼箱费用算法:(适合货物少的,不足20立方米,货多建议走整柜)货物立方计算 长(M)*宽(M)*高(M)立方米

假如有五个方货物到墨尔本计算方式如下:2000RMB(首方)+(4*800)=3200RMB(续方)=5200RMB

2、如有原本包装或实木家具,需要加700RMB一票的熏蒸驱虫费用,才可以进口到澳洲。

以上报价30公里内派送上门,不包目的港的关税和GST税,我司可代交关税和GST税,具体提供需要商品编码和货值。

温馨提示

1.货物包装:家具或者其他贵重、易碎、怕压货物,请做好运输包装(打木架或者打木箱),避免在搬运过程中造成磕碰,从而损坏或者刮花。

2.禁止运输物品: 化工品,食品,液体粉末,危险品,古董文物,货币, 金银珠宝,钻石类手饰,活物等国际运输协会(IATA)限制的物品。

3.含木质商品必须做熏蒸消毒,杀虫处理。同时,木头包装必须不能有树皮,发霉,水印,虫眼。做熏蒸处理不会对货物造成任何影响。

4.申请免税条件:海关规定,对外国移民人士,只需持有6个月以上签证,且入境五年内首次运输旧货物(使用期限满12个月以上),即可做免税申请。(具体根据不同国家海关要求而定)
手机24小时等着你的来电咨询,只为更好的服务身边的您!欢迎来电咨询更多,运价,船期!!!
Queenie(黄小姐)    电话“13760936065”    微信号“kad1314xxx”


000.jpg


00.jpg


207
views

中国国内采购售卖机海运拼箱/整柜到新加坡Singapore

Logistics·Deliverydjcargo1234 wrote the post • 0 comments • 207 views • 2023-04-10 21:21 • added this tag no more than 24h

中国国内采购售卖机海运拼箱/整柜到新加坡Singapore,广州递接物流公司是一家专业运输售卖机到新加坡国家的一手庄家,在新加坡和中国都有创立公司,售卖机海运到新加坡全程由递接公司人员进行收货运输派送,可安排海运拼箱/整柜到新加坡,全境派送到门。
中国国内广州售卖机海运到新加坡时效:12天左右。
中国国内广州售卖机空运到新加坡时效:3-5天左右。
售卖机到新加坡发货装柜时间:周一到周五每天发货。
售卖机到新加坡清关时效:1天,实力清关。
售卖机到新加坡派送:全程由我们递接新加坡公司同事派送到门。
安全保障:递接仓库24小时无死角监控,仓库每天有人看守。
递接仓库增值服务:
帮忙代购、打木箱、打木架、免费仓储、代收、卸货、装柜、测量、打包。
中国国内售卖机海运到新加坡拼箱需要在我们广州仓库装柜海运到新加坡双清到门。
中国国内售卖机海运到新加坡整柜可以从中国天津港、青岛港、宁波港、上海港、深圳蛇口港、深圳盐田港、广州南沙港出口到新加坡港双清派送到门。
中国国内售卖机海运到新加坡集装箱的尺寸:
中国国内售卖机海运到新加坡20尺柜:内容积为5.92米X2.34米X2.34米,配货毛重一般为17.5吨,体积为26-28立方米。
中国国内售卖机海运到新加坡40尺柜:内容积为12.04米X2.34米X2.34米,配货毛重一般为22吨,体积为56-58立方米。
中国国内售卖机海运到新加坡40尺高柜:内容积为12.04米X2.34米X2.70米.配货毛重一般为22吨,体积为68立方米。
需要国内海运售卖机到新加坡联系递接:snack。微信/WhatsApp:+86 13160864451 view all
中国国内采购售卖机海运拼箱/整柜到新加坡Singapore,广州递接物流公司是一家专业运输售卖机到新加坡国家的一手庄家,在新加坡和中国都有创立公司,售卖机海运到新加坡全程由递接公司人员进行收货运输派送,可安排海运拼箱/整柜到新加坡,全境派送到门。
中国国内广州售卖机海运到新加坡时效:12天左右。
中国国内广州售卖机空运到新加坡时效:3-5天左右。
售卖机到新加坡发货装柜时间:周一到周五每天发货。
售卖机到新加坡清关时效:1天,实力清关。
售卖机到新加坡派送:全程由我们递接新加坡公司同事派送到门。
安全保障:递接仓库24小时无死角监控,仓库每天有人看守。
递接仓库增值服务:
帮忙代购、打木箱、打木架、免费仓储、代收、卸货、装柜、测量、打包。
中国国内售卖机海运到新加坡拼箱需要在我们广州仓库装柜海运到新加坡双清到门。
中国国内售卖机海运到新加坡整柜可以从中国天津港、青岛港、宁波港、上海港、深圳蛇口港、深圳盐田港、广州南沙港出口到新加坡港双清派送到门。
中国国内售卖机海运到新加坡集装箱的尺寸:
中国国内售卖机海运到新加坡20尺柜:内容积为5.92米X2.34米X2.34米,配货毛重一般为17.5吨,体积为26-28立方米。
中国国内售卖机海运到新加坡40尺柜:内容积为12.04米X2.34米X2.34米,配货毛重一般为22吨,体积为56-58立方米。
中国国内售卖机海运到新加坡40尺高柜:内容积为12.04米X2.34米X2.70米.配货毛重一般为22吨,体积为68立方米。
需要国内海运售卖机到新加坡联系递接:snack。微信/WhatsApp:+86 13160864451
221
views

商品出口海运到加拿大的运输渠道

Logistics·DeliveryQueenie wrote the post • 0 comments • 221 views • 2023-04-06 01:29 • added this tag no more than 24h

从中国出口到加拿大的货物每天都很多,各种途径以及各种用途,一般归类以下几种; 

1,私人移民搬家用品(沙发 床 餐桌 餐椅 柜子 日用品 等等) 

2,在加拿大设立办公地点,运办公家具(办公桌 办公椅 电脑 文具柜 等等) 

3,在加拿大开餐馆,火锅店 中式餐厅等(需要的设备,餐桌餐椅,餐具等等) 

4,出口加拿大商业货物,做生意用的。各式各样的货物。 

不管是作为哪个用途需要运货物到加拿大,操作的流程和方式都是大同小异的。 

中国作为出口国,加拿大作为进口国。都要经过两国海关的检查才能进出口。 

广州酷美国际货运代理有限公司,主营加拿大海运双清关门到门,公司总部在广州市白云区, 可操作从中国全国各地到加拿大全境送货到门。货交广州仓库,免仓租存货物。 

一,运输流程 

1,全国境内均可上门提货,我司跟国内物流有稳定的合作,可上门打包,提货到我们广州仓库,仅收取油费。 

可在淘宝京东等购物平台购物卖家发货到我司仓库。(发货过来需要有我司唛头,唛头主要区分客户与客户之间的货物) 

2,货物到我司仓库,仓管检查外包装是否损坏,如有损坏立刻跟货主联系,是否需要安排退货。如没有问题。我司仓管根据 

唛头把货物集中存放。 

3,确认货物已经全部集齐,如有实木安排熏蒸杀虫,安排拖车送货到门码头,买单报关,走一截五开的船。 

4,周五开驳船到香港上大船海运到加拿大。我们为客户购买海关一切险,运输过程如有意外,可获得赔偿。 

5,船只到目的港口的前三天,我们加拿大同事会提交材料到海关清关,所以提供给我们资料最迟要货物到港前一个星期。 

6,货物到港安排清关,交税,等海关通知放行。 

7,放行后加拿大同事安排车提货出来,送货到门指定地点。 

8,卸货到地上,安排拆开包装,摆放,组装家具,带走垃圾等服务。 

海运有两种方式,货量比较多就走整柜运输,货量比较少就走散货拼箱,整柜可拉一个货柜到指定地点装柜,如佛山,中山,东莞等 

两种方式都是用集装箱运输过去的,只是选择哪种方式比较划算点。我们会根据客户的货量,以及货物货量安排稳定安全划算的方式。 

二,海运价格 
船公司每个月的海关价格都有所调整,散货拼箱价格相对来说比较稳定,以下列举散货拼箱价格参考 

广州到温哥华 首方2600 续方800 

广州到多伦多/蒙特利尔 首方2700 续方900 

广州到卡尔加里/埃德蒙顿 首方3200续方1200 

以上报价是到目的港双清关的价格,如需派送到门需要具体地址确认,如有实木熏蒸费700一票,报价不含进口加拿大的税费。 

如遇海关查货实报实销。 

进口加拿大需要交GST税和关税 关税=货值*10% GST税=(货值+关税+海运费+保险)*5% 
我司可代交关税和GST税,具体提供需要商品编码和货值。 

货量大于十个立方米价格有优惠!!! 

三, 海运时间 
广州到温哥华大概30天 

广州到多伦多/蒙特利尔大概需要38天 

广州到卡尔加里/埃德蒙顿大概要40天 

四,海运所需要的资料 
私人货物和运输商业货物多需要的资料有点不同 

私人所需要的资料有;装箱单 收货地址 收货人电话和电子邮箱 收货人护照照片页相片。 

公司商业货物资料;装箱单 收货公司名称 公司税号 收货地址,联系人电话和电子邮箱提供这些资料,其他的由我司操作,一直送货到指定地址。 

五, 免税条件和流程 
1.一般免税的个人物品/旧家具是有可能被查验的。 

2.要做免税,进口人需要有临居签证/永居签证/或者加拿大护照,并且需要再过去的两年内在国内居住至少6个月的记录, 时间过久,免税申请可能被拒。 

3.私人物品/家具,只有购买一年以上的才可以满足按免税物品进口的要求,根据海关规定,一年以内的物品应该按正常进口交税。 

中国到加拿大移民搬家只需要提供您的护照,移民签证或绿卡和货物装箱清单,到时我们加拿大的同事会做好清关文件带你去海关 

面试证明这批货物是从国内搬家运过来加拿大就可以了,等海关检验货物外包装是否用过一年以上,通过了即可免税,隔天即可送货上门。 

提示;加拿大的明文规定是以上说的,但是加拿大海关对移民还是很宽松的,所以有些新家具换旧包装也有很大可能可以免税 

六, 不可承运的敏感货物 
1,现金, 金银,钻石类手饰,国/家及各地海关规定的违品, 包括易/燃,易/爆,危/险品,及一切不可在航空运输范围内的物品. 

2,液体,粉末状物品,药物,品,肉类食品等 

七,我司的保障 
1,我司为毎票货物购买海运一切险,确保货物安全到达收货人手中,如货物损坏丢失保险公司原价赔偿。 

2,每批货物到达我们仓库,我们有专人仓管代签收,查验,按唛头集中存放,货物不会混乱。 

3,专人时刻跟踪货物情况,及时跟客户反馈货物动态。 

4,免费加固货物包装,货物到我司仓库,仓管看包装情况进行加固,达到海运的标准。 

5,货物到达目的港清关后,国外清关人员会跟收货人确定送货时间,好让收货人好安排收货准备。 

八、联系方式
Queenie      电话:+86 13760936065     微信号:13760936065
QQ:876303801      Email: [email protected]

最后分享一下经验 
1,客户满足免税条件到海关申请免税,海关一般都是在机场附近,机场停车费是挺贵的, 开车过去的客户可以在机场远一点地方停车再打车过去。 

2,我们都是为客户投保的,如果货物有损坏是可以理赔的。货物到了别急着拆,先看看外包装 有没有损坏,如果有损坏拍照下来,伤及到货物可以用此证据理赔。这种几率虽然千万分之一,也要以防万一 

3,买的货物可能组装体积较大可是拆开体积就很小,比如衣柜,梳妆台等,如果自己不觉得麻烦就可以运到加拿大再进行组装,这样体积就会小很多。运费也会少很多。 

4,买的货物没有实木,但是有易碎的需要打木架,那么叫人不要给你打实木木架,打的是夹板木架,就可以免一个熏蒸的费用.

  view all
从中国出口到加拿大的货物每天都很多,各种途径以及各种用途,一般归类以下几种; 

1,私人移民搬家用品(沙发 床 餐桌 餐椅 柜子 日用品 等等) 

2,在加拿大设立办公地点,运办公家具(办公桌 办公椅 电脑 文具柜 等等) 

3,在加拿大开餐馆,火锅店 中式餐厅等(需要的设备,餐桌餐椅,餐具等等) 

4,出口加拿大商业货物,做生意用的。各式各样的货物。 

不管是作为哪个用途需要运货物到加拿大,操作的流程和方式都是大同小异的。 

中国作为出口国,加拿大作为进口国。都要经过两国海关的检查才能进出口。 

广州酷美国际货运代理有限公司,主营加拿大海运双清关门到门,公司总部在广州市白云区, 可操作从中国全国各地到加拿大全境送货到门。货交广州仓库,免仓租存货物。 

一,运输流程 

1,全国境内均可上门提货,我司跟国内物流有稳定的合作,可上门打包,提货到我们广州仓库,仅收取油费。 

可在淘宝京东等购物平台购物卖家发货到我司仓库。(发货过来需要有我司唛头,唛头主要区分客户与客户之间的货物) 

2,货物到我司仓库,仓管检查外包装是否损坏,如有损坏立刻跟货主联系,是否需要安排退货。如没有问题。我司仓管根据 

唛头把货物集中存放。 

3,确认货物已经全部集齐,如有实木安排熏蒸杀虫,安排拖车送货到门码头,买单报关,走一截五开的船。 

4,周五开驳船到香港上大船海运到加拿大。我们为客户购买海关一切险,运输过程如有意外,可获得赔偿。 

5,船只到目的港口的前三天,我们加拿大同事会提交材料到海关清关,所以提供给我们资料最迟要货物到港前一个星期。 

6,货物到港安排清关,交税,等海关通知放行。 

7,放行后加拿大同事安排车提货出来,送货到门指定地点。 

8,卸货到地上,安排拆开包装,摆放,组装家具,带走垃圾等服务。 

海运有两种方式,货量比较多就走整柜运输,货量比较少就走散货拼箱,整柜可拉一个货柜到指定地点装柜,如佛山,中山,东莞等 

两种方式都是用集装箱运输过去的,只是选择哪种方式比较划算点。我们会根据客户的货量,以及货物货量安排稳定安全划算的方式。 

二,海运价格 
船公司每个月的海关价格都有所调整,散货拼箱价格相对来说比较稳定,以下列举散货拼箱价格参考 

广州到温哥华 首方2600 续方800 

广州到多伦多/蒙特利尔 首方2700 续方900 

广州到卡尔加里/埃德蒙顿 首方3200续方1200 

以上报价是到目的港双清关的价格,如需派送到门需要具体地址确认,如有实木熏蒸费700一票,报价不含进口加拿大的税费。 

如遇海关查货实报实销。 

进口加拿大需要交GST税和关税 关税=货值*10% GST税=(货值+关税+海运费+保险)*5% 
我司可代交关税和GST税,具体提供需要商品编码和货值。 

货量大于十个立方米价格有优惠!!! 

三, 海运时间 
广州到温哥华大概30天 

广州到多伦多/蒙特利尔大概需要38天 

广州到卡尔加里/埃德蒙顿大概要40天 

四,海运所需要的资料 
私人货物和运输商业货物多需要的资料有点不同 

私人所需要的资料有;装箱单 收货地址 收货人电话和电子邮箱 收货人护照照片页相片。 

公司商业货物资料;装箱单 收货公司名称 公司税号 收货地址,联系人电话和电子邮箱提供这些资料,其他的由我司操作,一直送货到指定地址。 

五, 免税条件和流程 
1.一般免税的个人物品/旧家具是有可能被查验的。 

2.要做免税,进口人需要有临居签证/永居签证/或者加拿大护照,并且需要再过去的两年内在国内居住至少6个月的记录, 时间过久,免税申请可能被拒。 

3.私人物品/家具,只有购买一年以上的才可以满足按免税物品进口的要求,根据海关规定,一年以内的物品应该按正常进口交税。 

中国到加拿大移民搬家只需要提供您的护照,移民签证或绿卡和货物装箱清单,到时我们加拿大的同事会做好清关文件带你去海关 

面试证明这批货物是从国内搬家运过来加拿大就可以了,等海关检验货物外包装是否用过一年以上,通过了即可免税,隔天即可送货上门。 

提示;加拿大的明文规定是以上说的,但是加拿大海关对移民还是很宽松的,所以有些新家具换旧包装也有很大可能可以免税 

六, 不可承运的敏感货物 
1,现金, 金银,钻石类手饰,国/家及各地海关规定的违品, 包括易/燃,易/爆,危/险品,及一切不可在航空运输范围内的物品. 

2,液体,粉末状物品,药物,品,肉类食品等 

七,我司的保障 
1,我司为毎票货物购买海运一切险,确保货物安全到达收货人手中,如货物损坏丢失保险公司原价赔偿。 

2,每批货物到达我们仓库,我们有专人仓管代签收,查验,按唛头集中存放,货物不会混乱。 

3,专人时刻跟踪货物情况,及时跟客户反馈货物动态。 

4,免费加固货物包装,货物到我司仓库,仓管看包装情况进行加固,达到海运的标准。 

5,货物到达目的港清关后,国外清关人员会跟收货人确定送货时间,好让收货人好安排收货准备。 

八、联系方式
Queenie      电话:+86 13760936065     微信号:13760936065
QQ:876303801      Email: [email protected]

最后分享一下经验 
1,客户满足免税条件到海关申请免税,海关一般都是在机场附近,机场停车费是挺贵的, 开车过去的客户可以在机场远一点地方停车再打车过去。 

2,我们都是为客户投保的,如果货物有损坏是可以理赔的。货物到了别急着拆,先看看外包装 有没有损坏,如果有损坏拍照下来,伤及到货物可以用此证据理赔。这种几率虽然千万分之一,也要以防万一 

3,买的货物可能组装体积较大可是拆开体积就很小,比如衣柜,梳妆台等,如果自己不觉得麻烦就可以运到加拿大再进行组装,这样体积就会小很多。运费也会少很多。 

4,买的货物没有实木,但是有易碎的需要打木架,那么叫人不要给你打实木木架,打的是夹板木架,就可以免一个熏蒸的费用.

000.jpg

 
215
views

中国到新西兰私人物品托运

Logistics·DeliveryQueenie wrote the post • 0 comments • 215 views • 2023-04-06 01:26 • added this tag no more than 24h

中国到新西兰私人物品托运、钢琴、家具、地毯、陶瓷、等普通货物皆可承运。海运整柜拼箱均可!全程专人定制一站式服务。打包 运输 清关 派送到家!下面简单为您介绍一下一些海运知识以及操作流程!

一:海运内容
1、新西兰双清到门服务:整柜、散货拼柜均可!基督城、惠灵顿、奥克兰、達尼丁等。到目的港后直接帮你清关送货到门,人不在国内也可以全程为你服务,省时省心省钱!
2、按货物体积制定运输方案,货物少于20立方建议走散货拼箱:货物多于20立方,建议走整柜,国际件体积计算公式: 长X宽X高=体积(CBM)/配重500KG
3、服务项目:多方案可选
(到港)包含中国到新西兰目的港全部费用,客户自己清关提货
(到门)包含中国到新西兰目的港清关派送全部费用
(到门包税)包含中国到新西兰目的港清关派送关税消费税全部费用

二、海运时效
1、广州到奥克兰的船期大约25天
2、广州到惠灵顿的船期大约32天
3、广州到基督城的船期大约35天

三、门到门托运流程
1、电话咨询Queenie海运全程费用,订舱!根据客户的需求选择船公司,选择最适合的船期。
2、找我拿仓库地址,外包装写上唛头,发货到我司仓库,货物收齐后下单发货。
3、我司会安排装柜,装柜是由客户跟我司协商,
4、装完柜,如有木架,木箱,木质材料的物品,需要做熏蒸,(熏蒸费700RMB)
5、货物一般都是买单出口的,我司会安排报关,放行走船,
6、到了目的港,我司会安排人清关,(清关时候用的是收货人的名义)
7、海关放行后,我司就能为客人送货,送货到家门口如有需要我司还能提供工人安排卸货组装家具带走垃圾.

四、货物托运到新西兰,进口申请免税的条件:
a,移民五年之内第一次运货到新西兰
b,货物为使用一年以上的旧货物

=====我们承诺:一诺到底! =====
    从起点到终点全方位优质服务; 
    优惠的价格、专业的服务; 
    提供24小时不间断可及联系 !
更多专业海运信息,欢迎致电Queenie
电话/微信:+86 13760936065      QQ:876303801 view all

中国到新西兰私人物品托运、钢琴、家具、地毯、陶瓷、等普通货物皆可承运。海运整柜拼箱均可!全程专人定制一站式服务。打包 运输 清关 派送到家!下面简单为您介绍一下一些海运知识以及操作流程!

一:海运内容
1、新西兰双清到门服务:整柜、散货拼柜均可!基督城、惠灵顿、奥克兰、達尼丁等。到目的港后直接帮你清关送货到门,人不在国内也可以全程为你服务,省时省心省钱!
2、按货物体积制定运输方案,货物少于20立方建议走散货拼箱:货物多于20立方,建议走整柜,国际件体积计算公式: 长X宽X高=体积(CBM)/配重500KG
3、服务项目:多方案可选
(到港)包含中国到新西兰目的港全部费用,客户自己清关提货
(到门)包含中国到新西兰目的港清关派送全部费用
(到门包税)包含中国到新西兰目的港清关派送关税消费税全部费用

二、海运时效
1、广州到奥克兰的船期大约25天
2、广州到惠灵顿的船期大约32天
3、广州到基督城的船期大约35天

三、门到门托运流程
1、电话咨询Queenie海运全程费用,订舱!根据客户的需求选择船公司,选择最适合的船期。
2、找我拿仓库地址,外包装写上唛头,发货到我司仓库,货物收齐后下单发货。
3、我司会安排装柜,装柜是由客户跟我司协商,
4、装完柜,如有木架,木箱,木质材料的物品,需要做熏蒸,(熏蒸费700RMB)
5、货物一般都是买单出口的,我司会安排报关,放行走船,
6、到了目的港,我司会安排人清关,(清关时候用的是收货人的名义)
7、海关放行后,我司就能为客人送货,送货到家门口如有需要我司还能提供工人安排卸货组装家具带走垃圾.

四、货物托运到新西兰,进口申请免税的条件:
a,移民五年之内第一次运货到新西兰
b,货物为使用一年以上的旧货物

=====我们承诺:一诺到底! =====
    从起点到终点全方位优质服务; 
    优惠的价格、专业的服务; 
    提供24小时不间断可及联系 !
更多专业海运信息,欢迎致电Queenie
电话/微信:+86 13760936065      QQ:876303801
248
views

广州到新西兰海运到门服务

Logistics·DeliveryQueenie wrote the post • 0 comments • 248 views • 2023-03-30 01:39 • added this tag no more than 24h

国际物流专门为移民、留学生、出国就业人员、贸易工厂等提供专业性的国际搬家、私人物品托运服务。
淘宝转运,免费寄存,工厂货,实木红木家具,私人物品,快递,海运都可以送货到门。
不管是移民生活在新西兰的华人还是当地合法居民从中国采购家用品,工业制造材料,机械设备,商业货物都很方便容易了,物流可以全程帮助客户从采购,陆运,仓储,海运,海关申报服务,派送都可以帮助收货人或客户解决各种操作服务,为客户省去了很多不必要的麻烦,对于经常从中国采购货物并运输到新西兰的客户来说采用我们的门到门服务是非常明智的选择。

新西兰奥克兰,基督城,惠林顿,海运双清到门

一、我司提供的服务:

1、广州仓库免费存放一个月时间。

2、免费检查包装,免费修复包装,包装有问题会等客户确认好之后再签收。

3、小件货物免费打包成大件纸箱。零散超重货物提供木架木托打包(此操作收取工本费)。

4、仓库收货实时在线系统录入,每日更新跟踪货物更加方便。

5、新西兰货物都是在我司仓库门口装柜,减少搬运次数运输更放心。

6、海运双清到门,广州到新西兰家门口点对点,您只要在家里等收货就可以了。

二、托运及运输流程

1、询价;

2、签订托运合同;

3、客户购买货物发货到我司仓库/我司安排上门提货;

4、货物到仓后核对货物数量体积,确认无误后安排装柜开船;

5、货物到港后我司安排清关送货;

6、客户在家收货我司安排工人卸货、确认货物数量后签收,订单完成。

三、我司根据客户货物提供不同的运输方案,降低客户运输成本,新西兰以奥克兰为例:

1、如果买2-3个房间的家具+一套沙发+一套电视柜茶几+一套餐桌+少量电器,合计体积大概在25立方米以内的可以走散货拼柜渠道。

2、如果购买双层别墅5-6房间以上全部家具体积大于45立方米可以走这边整柜包柜渠道。

3、少量货物的均可走我司散货拼柜渠道,起运1立方米。体积越多平均每立方米价格越低。

4、在此说明一下散柜和整柜的区别:整柜和散柜的装运流程是一样的,整柜大柜的体积有56立方米和68立方米。包柜的话整个集装箱都是装一个客户的货物,货物越多相对价格就越低,如果货物体积低于45立方米则建议走拼柜渠道价格会比整柜低。

四、收费标准:

散货价格:比如到奥克兰海运按照首立方米,续立方米计算费用

奥克兰散货首立方米是2600人民币;续立方米是950人民币;10立方米以上有优惠。

计算方法比如货物5立方米运费=2800+(5-首方1)*950=6400人民币

其他收费:

1、熏蒸费:700人民币/票(货物包含实木材质或者实木包装才收此费用)

2、木架打包费:180人民币/立方米(木架气泡膜,根据客户需要选择)

3、税费:货值*17%(新货物需要交税,关税+消费税一起17%,不包税则按照海关税单付纽币)

4、海关查验费:此费用为海关抽查才会产生的费用,一般查验几率低于1%,如果产生查验费实报实销。

5、运输保险,运输过程中建议购买海运保险,货物破损丢失保险公司均可受理。

(实际运费以货物体积及收货地址跟业务员详细确认,整柜货物需要当月确认价格)

五、注意事项

1、含木质商品必须做熏蒸消毒,杀虫处理。同时,木头包装必须不能有树皮,发霉,虫眼。做熏蒸处理不会对货物造成任何影响。

2、禁止运输物品: 食品、液体、粉末状、化工品、易燃易爆物等国际运输协会(IATA)与国家规定禁止出口的一切货物。

3、申请免税条件:海关规定,对外国移民人士,只需持有移民签证,绿卡,且入境五年内首次运输旧货物(货物使用期限满12个月以上),即可做免税申请。

4、货物包装:家具或者其他贵重、易碎、怕压货物,请做好运输包装(打木架或打木箱),避免在搬运过程中造成磕碰,从而损坏或者刮花。

5、海关查验:发达国家对于进口货物抽查,查询实际收件人资料信息,查询报关单证申报的内容。发货人必须如实申报货物信息,货物价值,拒绝瞒报漏报。发件人如实申报货物信息,可大大减少海关查验机率。

更多专业信息,请咨询黄小姐 13760936065(微信同步) view all
国际物流专门为移民、留学生、出国就业人员、贸易工厂等提供专业性的国际搬家、私人物品托运服务。
淘宝转运,免费寄存,工厂货,实木红木家具,私人物品,快递,海运都可以送货到门。
不管是移民生活在新西兰的华人还是当地合法居民从中国采购家用品,工业制造材料,机械设备,商业货物都很方便容易了,物流可以全程帮助客户从采购,陆运,仓储,海运,海关申报服务,派送都可以帮助收货人或客户解决各种操作服务,为客户省去了很多不必要的麻烦,对于经常从中国采购货物并运输到新西兰的客户来说采用我们的门到门服务是非常明智的选择。

新西兰奥克兰,基督城,惠林顿,海运双清到门

一、我司提供的服务:

1、广州仓库免费存放一个月时间。

2、免费检查包装,免费修复包装,包装有问题会等客户确认好之后再签收。

3、小件货物免费打包成大件纸箱。零散超重货物提供木架木托打包(此操作收取工本费)。

4、仓库收货实时在线系统录入,每日更新跟踪货物更加方便。

5、新西兰货物都是在我司仓库门口装柜,减少搬运次数运输更放心。

6、海运双清到门,广州到新西兰家门口点对点,您只要在家里等收货就可以了。

二、托运及运输流程

1、询价;

2、签订托运合同;

3、客户购买货物发货到我司仓库/我司安排上门提货;

4、货物到仓后核对货物数量体积,确认无误后安排装柜开船;

5、货物到港后我司安排清关送货;

6、客户在家收货我司安排工人卸货、确认货物数量后签收,订单完成。

三、我司根据客户货物提供不同的运输方案,降低客户运输成本,新西兰以奥克兰为例:

1、如果买2-3个房间的家具+一套沙发+一套电视柜茶几+一套餐桌+少量电器,合计体积大概在25立方米以内的可以走散货拼柜渠道。

2、如果购买双层别墅5-6房间以上全部家具体积大于45立方米可以走这边整柜包柜渠道。

3、少量货物的均可走我司散货拼柜渠道,起运1立方米。体积越多平均每立方米价格越低。

4、在此说明一下散柜和整柜的区别:整柜和散柜的装运流程是一样的,整柜大柜的体积有56立方米和68立方米。包柜的话整个集装箱都是装一个客户的货物,货物越多相对价格就越低,如果货物体积低于45立方米则建议走拼柜渠道价格会比整柜低。

四、收费标准:

散货价格:比如到奥克兰海运按照首立方米,续立方米计算费用

奥克兰散货首立方米是2600人民币;续立方米是950人民币;10立方米以上有优惠。

计算方法比如货物5立方米运费=2800+(5-首方1)*950=6400人民币

其他收费:

1、熏蒸费:700人民币/票(货物包含实木材质或者实木包装才收此费用)

2、木架打包费:180人民币/立方米(木架气泡膜,根据客户需要选择)

3、税费:货值*17%(新货物需要交税,关税+消费税一起17%,不包税则按照海关税单付纽币)

4、海关查验费:此费用为海关抽查才会产生的费用,一般查验几率低于1%,如果产生查验费实报实销。

5、运输保险,运输过程中建议购买海运保险,货物破损丢失保险公司均可受理。

(实际运费以货物体积及收货地址跟业务员详细确认,整柜货物需要当月确认价格)

五、注意事项

1、含木质商品必须做熏蒸消毒,杀虫处理。同时,木头包装必须不能有树皮,发霉,虫眼。做熏蒸处理不会对货物造成任何影响。

2、禁止运输物品: 食品、液体、粉末状、化工品、易燃易爆物等国际运输协会(IATA)与国家规定禁止出口的一切货物。

3、申请免税条件:海关规定,对外国移民人士,只需持有移民签证,绿卡,且入境五年内首次运输旧货物(货物使用期限满12个月以上),即可做免税申请。

4、货物包装:家具或者其他贵重、易碎、怕压货物,请做好运输包装(打木架或打木箱),避免在搬运过程中造成磕碰,从而损坏或者刮花。

5、海关查验:发达国家对于进口货物抽查,查询实际收件人资料信息,查询报关单证申报的内容。发货人必须如实申报货物信息,货物价值,拒绝瞒报漏报。发件人如实申报货物信息,可大大减少海关查验机率。

更多专业信息,请咨询黄小姐 13760936065(微信同步)
000.jpg


247
views

家具/毛巾/酒店一次性用品/桌椅海运到美国双清含税派送到门

Logistics·Deliverydjcargo1234 wrote the post • 0 comments • 247 views • 2023-03-17 22:25 • added this tag no more than 24h

美国李先生在网站上看到我的运输美国的广告,联系到我帮忙,帮他把在中国购买的家具整柜海运到美国。需要我们安排海运双清到门服务。当然没问题。递接物流公司是一家专业运输海运到美国十年的一家公司,订整柜从中国任何港口都可以出口到美国。拼箱可以从我们广州仓库集运出口到美国。
有客户们会问,我的货物很大很长很重,可以运输吗?
答案是:可以的,只要我们的集装箱装的下,我们就可以将货物运输过去美国,我们是专业的。
还有的客户们会问,我的货物不在广州在中国的其他城市,需要怎么运输呢?
答:可以通过中国国内的物流将货物寄送到我们仓库,在由我们仓库转运过去美国。
具体的运输流程是这样的——
1.你联系到我,找我咨询运输货物到美国的运输费用,你这边提供货物的尺寸、重量、货物品名给我,我会给你报价。
2.你接受运价后,我会把我们仓库的地址和进仓号发给你,你将货物寄到我们仓库来。
3.货物到达我们仓库后,我们会让你填写一份货物的清单给我们,填写完,我们会给你下单安排运输。
4.运费在货物到港前支付给我们即可,货物到达美国,我们会有同事联系你并安排时间给你派送过去。
美国洛杉矶海运时效开船后:25天左右
美国拼箱:150KG起运,不足150KG按照150KG计算。
美国整柜:货物量大可以安排整柜运输到美国。
集装箱尺寸:
20尺柜:内容积为5.92米X2.34米X2.34米,配货毛重一般为17.5吨,体积为26-28立方米.
40尺柜:内容积为12.04米X2.34米X2.34米,配货毛重一般为22吨,体积为56-58立方米.
40尺高柜:内容积为12.04米X2.34米X2.70米.配货毛重一般为22吨,体积为68立方米
中国海运订柜整柜拼箱到新加坡、马来西亚、澳大利亚、美国、新西兰、美国、泰国、缅甸、越南、老挝、柬埔寨、欧洲、菲律宾、印尼海运双清派送上门
运输货物:超大件机器、桌椅家具、商业货物、移民搬家货物、建材瓷砖、私人货物、电商货物、FBA货物、水族馆鱼缸、陶瓷玻璃货物、衣服、厨具、床上用品、沙发、自行车、冰箱、行李箱、衣柜、LED灯等。
货物运输联系递接物流snack微信djcargo1234(13160864451)
邮箱:[email protected] view all
美国李先生在网站上看到我的运输美国的广告,联系到我帮忙,帮他把在中国购买的家具整柜海运到美国。需要我们安排海运双清到门服务。当然没问题。递接物流公司是一家专业运输海运到美国十年的一家公司,订整柜从中国任何港口都可以出口到美国。拼箱可以从我们广州仓库集运出口到美国。
有客户们会问,我的货物很大很长很重,可以运输吗?
答案是:可以的,只要我们的集装箱装的下,我们就可以将货物运输过去美国,我们是专业的。
还有的客户们会问,我的货物不在广州在中国的其他城市,需要怎么运输呢?
答:可以通过中国国内的物流将货物寄送到我们仓库,在由我们仓库转运过去美国。
具体的运输流程是这样的——
1.你联系到我,找我咨询运输货物到美国的运输费用,你这边提供货物的尺寸、重量、货物品名给我,我会给你报价。
2.你接受运价后,我会把我们仓库的地址和进仓号发给你,你将货物寄到我们仓库来。
3.货物到达我们仓库后,我们会让你填写一份货物的清单给我们,填写完,我们会给你下单安排运输。
4.运费在货物到港前支付给我们即可,货物到达美国,我们会有同事联系你并安排时间给你派送过去。
美国洛杉矶海运时效开船后:25天左右
美国拼箱:150KG起运,不足150KG按照150KG计算。
美国整柜:货物量大可以安排整柜运输到美国。
集装箱尺寸:
20尺柜:内容积为5.92米X2.34米X2.34米,配货毛重一般为17.5吨,体积为26-28立方米.
40尺柜:内容积为12.04米X2.34米X2.34米,配货毛重一般为22吨,体积为56-58立方米.
40尺高柜:内容积为12.04米X2.34米X2.70米.配货毛重一般为22吨,体积为68立方米
中国海运订柜整柜拼箱到新加坡、马来西亚、澳大利亚、美国、新西兰、美国、泰国、缅甸、越南、老挝、柬埔寨、欧洲、菲律宾、印尼海运双清派送上门
运输货物:超大件机器、桌椅家具、商业货物、移民搬家货物、建材瓷砖、私人货物、电商货物、FBA货物、水族馆鱼缸、陶瓷玻璃货物、衣服、厨具、床上用品、沙发、自行车、冰箱、行李箱、衣柜、LED灯等。
货物运输联系递接物流snack微信djcargo1234(13160864451)
邮箱:[email protected]
227
views

购买活动板房和家具海运到新西兰,新西兰海运时效35天左右

Logistics·Deliverydjcargo1234 wrote the post • 0 comments • 227 views • 2023-03-17 22:18 • added this tag no more than 24h

新西兰客户在网上看到我发布运输中国海运到新西兰的广告,添加联系方式(13160864451),联系到我,让我帮他把在中国采购的货物运输到新西兰给他,当然是可以的,我们可以帮忙运输到新西兰。递接物流是一家专业运输海运到新西兰的一家公司,整柜运输、散货拼箱、小包运输。
答:订整柜我们可以安排拖车把集装箱拉到你指定的地址装柜从最近的港口出,散货也可以通过中国国内的物流将货物寄送到我们仓库即可,在由我们仓库转运过去新西兰。
具体的运输流程是这样的——
你联系到我,找我咨询运输货物到新西兰的运输费用,你这边提供货物的尺寸、重量、货物品名给我,我会告诉你大概的运输价格。
然后把我们仓库的地址和进仓号发给你,你将货物寄到我们仓库来。
货物到达我们仓库后,我们会让你填写一份货物的清单给我们,填写完,我们会给你下单安排运输。
货物到达新西兰,我们会有同事联系你并安排时间给你派送过去。
中国广州深圳海运到新西兰奥克兰海运时效:35天左右
中国广州深圳海运到新西兰惠灵顿海运时效:40天左右
中国广州深圳海运到新西兰基督城海运时效:45天左右
新西兰拼箱:一立方起运,不足一立方按照一立方计算。
新西兰整柜:货物量大可以安排整柜运输到新西兰。
集装箱尺寸:
20尺柜:内容积为5.92米X2.34米X2.34米,配货毛重一般为17.5吨,体积为26-28立方米.
40尺柜:内容积为12.04米X2.34米X2.34米,配货毛重一般为22吨,体积为56-58立方米.
40尺高柜:内容积为12.04米X2.34米X2.70米.配货毛重一般为22吨,体积为68立方米
中国海运订柜整柜拼箱到新加坡、马来西亚、澳大利亚、加拿大、新西兰、美国、泰国、缅甸、越南、老挝、柬埔寨、欧洲、菲律宾、印尼海运双清派送上门
运输货物:超大件机器、桌椅家具、商业货物、移民搬家货物、建材瓷砖、私人货物、电商货物、水族馆鱼缸、陶瓷玻璃货物、衣服、厨具、床上用品、沙发、自行车、冰箱、行李箱、衣柜、LED灯到新西兰。
货物运输联系递接物流snack微信djcargo1234(13160864451)
邮箱:[email protected] view all
新西兰客户在网上看到我发布运输中国海运到新西兰的广告,添加联系方式(13160864451),联系到我,让我帮他把在中国采购的货物运输到新西兰给他,当然是可以的,我们可以帮忙运输到新西兰。递接物流是一家专业运输海运到新西兰的一家公司,整柜运输、散货拼箱、小包运输。
答:订整柜我们可以安排拖车把集装箱拉到你指定的地址装柜从最近的港口出,散货也可以通过中国国内的物流将货物寄送到我们仓库即可,在由我们仓库转运过去新西兰。
具体的运输流程是这样的——
你联系到我,找我咨询运输货物到新西兰的运输费用,你这边提供货物的尺寸、重量、货物品名给我,我会告诉你大概的运输价格。
然后把我们仓库的地址和进仓号发给你,你将货物寄到我们仓库来。
货物到达我们仓库后,我们会让你填写一份货物的清单给我们,填写完,我们会给你下单安排运输。
货物到达新西兰,我们会有同事联系你并安排时间给你派送过去。
中国广州深圳海运到新西兰奥克兰海运时效:35天左右
中国广州深圳海运到新西兰惠灵顿海运时效:40天左右
中国广州深圳海运到新西兰基督城海运时效:45天左右
新西兰拼箱:一立方起运,不足一立方按照一立方计算。
新西兰整柜:货物量大可以安排整柜运输到新西兰。
集装箱尺寸:
20尺柜:内容积为5.92米X2.34米X2.34米,配货毛重一般为17.5吨,体积为26-28立方米.
40尺柜:内容积为12.04米X2.34米X2.34米,配货毛重一般为22吨,体积为56-58立方米.
40尺高柜:内容积为12.04米X2.34米X2.70米.配货毛重一般为22吨,体积为68立方米
中国海运订柜整柜拼箱到新加坡、马来西亚、澳大利亚、加拿大、新西兰、美国、泰国、缅甸、越南、老挝、柬埔寨、欧洲、菲律宾、印尼海运双清派送上门
运输货物:超大件机器、桌椅家具、商业货物、移民搬家货物、建材瓷砖、私人货物、电商货物、水族馆鱼缸、陶瓷玻璃货物、衣服、厨具、床上用品、沙发、自行车、冰箱、行李箱、衣柜、LED灯到新西兰。
货物运输联系递接物流snack微信djcargo1234(13160864451)
邮箱:[email protected]
230
views

原来家具家电海运新西兰这么简单

Logistics·Deliveryz周星星 wrote the post • 0 comments • 230 views • 2023-03-16 22:17 • added this tag no more than 24h

中国搬家新西兰的家具电器走海运方式太方便!!
现在越来越多新西兰的朋友有从中国运货到新西兰的需求。有的是因为国内货物物美价廉,有的是因为外贸采购,有的是因为旧物难舍···,往往这些都是大量的货物运输,采用空运的方式显然不划算,但是选择海运是一个不错的选择。国际海运真的是非常适合大件货物的长途运输
首先要确认你要运的货物是什么,能否出运新西兰:
一,可承运货物
1.家具类,床,实木桌子,椅子,沙发,餐桌餐椅,茶几等,一般都是可以托运
2.家电类,电视,洗衣机,冰箱,空调,小家电都是可以运的,注意的制冷家电要求制冷剂型号要R600a的。
3,日常用品.衣服,玩具,餐具碗筷等均可以托运!!
二,不可承运的货物
1.液体,粉末状,带电池的,比如洗衣液,沐浴露,面粉,化妆品,电动车
2. 交通工具。摩托车,电动车,汽车等,自行车是可以运的
3,易燃易爆的,涉及宗教信仰以及黄色书籍,以及大量的现金都是不能运的
根据货量选择运输方式:
货物20立方或者重量10吨以上,建议包柜海运到门,根据实际方数选择柜型。
20GP:内尺寸为5.69米X2.13米X2.18米,配货毛重一般为17.5吨,体积为24-26立方米.
40GP:内容积为11.8米X2.13米X2.18米,配货毛重一般为22吨,体积为54立方米.
40HQ:内尺寸为11.8米X2.13米X2.72米.配货毛重一般为22吨,体积为68立方米
三、散货拼箱新旧货物托运方式
1、新货物和旧货物的清关方式是不一样的,需要收货人提供的资料如下:
(1)新货物:只需提供货物装箱单+新西兰passport+驾*驶*证即可,其他清关文件证书我司来做,门到门一条龙服务,收货人只需在家等收货。
   (2)旧货物:中国到新西兰移民搬家只需要提供您的passport,移民签证或绿卡和货物装箱清单,到时我们新西兰的同事会做好清关文件,然后带你去海关回答几个简单的问题,说明这批货物是从国内搬家运过来新西兰就可以了,等海关检验货物外包装是否用过一年以上,通过了即可免税,隔天即可送货上门。
四、海运拼箱到门程序如下:
1.把家具送指定仓库,– 2.货物安排装柜,–3.货物有实木的要安排熏蒸,– 4.出口报关 — 5.货物到港–  6.目的港清关–7.交税–8.海关放行–9.托运至客户仓库/收货点。–10.签收。
更多专业资讯,欢迎联系helen咨询
电话/WhatsApp:8619865007298
微信:DDU17615
中国搬家新西兰的家具电器走海运方式太方便 view all
中国搬家新西兰的家具电器走海运方式太方便!!
现在越来越多新西兰的朋友有从中国运货到新西兰的需求。有的是因为国内货物物美价廉,有的是因为外贸采购,有的是因为旧物难舍···,往往这些都是大量的货物运输,采用空运的方式显然不划算,但是选择海运是一个不错的选择。国际海运真的是非常适合大件货物的长途运输
首先要确认你要运的货物是什么,能否出运新西兰:
一,可承运货物
1.家具类,床,实木桌子,椅子,沙发,餐桌餐椅,茶几等,一般都是可以托运
2.家电类,电视,洗衣机,冰箱,空调,小家电都是可以运的,注意的制冷家电要求制冷剂型号要R600a的。
3,日常用品.衣服,玩具,餐具碗筷等均可以托运!!
二,不可承运的货物
1.液体,粉末状,带电池的,比如洗衣液,沐浴露,面粉,化妆品,电动车
2. 交通工具。摩托车,电动车,汽车等,自行车是可以运的
3,易燃易爆的,涉及宗教信仰以及黄色书籍,以及大量的现金都是不能运的
根据货量选择运输方式:
货物20立方或者重量10吨以上,建议包柜海运到门,根据实际方数选择柜型。
20GP:内尺寸为5.69米X2.13米X2.18米,配货毛重一般为17.5吨,体积为24-26立方米.
40GP:内容积为11.8米X2.13米X2.18米,配货毛重一般为22吨,体积为54立方米.
40HQ:内尺寸为11.8米X2.13米X2.72米.配货毛重一般为22吨,体积为68立方米
三、散货拼箱新旧货物托运方式
1、新货物和旧货物的清关方式是不一样的,需要收货人提供的资料如下:
(1)新货物:只需提供货物装箱单+新西兰passport+驾*驶*证即可,其他清关文件证书我司来做,门到门一条龙服务,收货人只需在家等收货。
   (2)旧货物:中国到新西兰移民搬家只需要提供您的passport,移民签证或绿卡和货物装箱清单,到时我们新西兰的同事会做好清关文件,然后带你去海关回答几个简单的问题,说明这批货物是从国内搬家运过来新西兰就可以了,等海关检验货物外包装是否用过一年以上,通过了即可免税,隔天即可送货上门。
四、海运拼箱到门程序如下:
1.把家具送指定仓库,– 2.货物安排装柜,–3.货物有实木的要安排熏蒸,– 4.出口报关 — 5.货物到港–  6.目的港清关–7.交税–8.海关放行–9.托运至客户仓库/收货点。–10.签收。
更多专业资讯,欢迎联系helen咨询
电话/WhatsApp:8619865007298
微信:DDU17615
中国搬家新西兰的家具电器走海运方式太方便
287
views

中国家具海运到加拿大物流专线便宜实惠

Logistics·Deliverydjcargo1234 wrote the post • 0 comments • 287 views • 2023-03-02 21:29 • added this tag no more than 24h

加拿大华人,在网站上看到我的运输加拿大的广告,联系到我帮忙,帮他把在中国家具海运到加拿大。需要我们安排海运双清到门服务。当然没问题,我们是专业做加拿大国际海运运输的。递接物流公司是一家专业运输海运到加拿大的一家公司,只需联系业务员获取仓库地址和进仓号,将采购的货物寄到递接物流仓库即可安排海运运输到加拿大,并派送到你指定地址。
具体的运输流程是这样的——
你联系到我,找我咨询运输货物到加拿大的运输费用,你这边提供货物的尺寸、重量、货物品名、收货地址给我,我会给你报价。
你接受运价后,我会把我们仓库的地址和进仓号发给你,你将货物寄到我们仓库来。
货物到达我们仓库后,我们会让你填写一份货物的清单给我们,填写完,我们会给你下单安排运输。
运费在货物到港前支付给我们即可,货物到达加拿大,我们会有同事联系你并安排时间给你派送过去。
加拿大海运双清到门优势:
时效稳定:开船后海运28天到达加拿大。
装柜:每周装柜发货。
清关:清关能力强,效率高。
派送:递接公司的同事负责全程派送电话提前联系。
安全保障:递接仓库24小时无死角监控,仓库每天有人看守。
常运的货物有:
超大件机器、桌椅家具、商业货物、移民搬家货物、建材瓷砖、私人货物、电商货物、FBA货物、水族馆鱼缸、陶瓷玻璃货物、衣服、沙发、鞋柜、玻璃瓶、茶具、展示柜、显示屏
冰箱、自行车、护栏、帐篷等····
集装箱尺寸:
20尺柜:内容积为5.92米X2.34米X2.34米,配货毛重一般为17.5吨,体积为26-28立方米.
40尺柜:内容积为12.04米X2.34米X2.34米,配货毛重一般为22吨,体积为56-58立方米.
40尺高柜:内容积为12.04米X2.34米X2.70米.配货毛重一般为22吨,体积为68立方米
需要运输货物到加拿大的可以联系我:“货运联系:djcargo1234 (+86 13160864451)”

  view all
加拿大华人,在网站上看到我的运输加拿大的广告,联系到我帮忙,帮他把在中国家具海运到加拿大。需要我们安排海运双清到门服务。当然没问题,我们是专业做加拿大国际海运运输的。递接物流公司是一家专业运输海运到加拿大的一家公司,只需联系业务员获取仓库地址和进仓号,将采购的货物寄到递接物流仓库即可安排海运运输到加拿大,并派送到你指定地址。
具体的运输流程是这样的——
你联系到我,找我咨询运输货物到加拿大的运输费用,你这边提供货物的尺寸、重量、货物品名、收货地址给我,我会给你报价。
你接受运价后,我会把我们仓库的地址和进仓号发给你,你将货物寄到我们仓库来。
货物到达我们仓库后,我们会让你填写一份货物的清单给我们,填写完,我们会给你下单安排运输。
运费在货物到港前支付给我们即可,货物到达加拿大,我们会有同事联系你并安排时间给你派送过去。
加拿大海运双清到门优势:
时效稳定:开船后海运28天到达加拿大。
装柜:每周装柜发货。
清关:清关能力强,效率高。
派送:递接公司的同事负责全程派送电话提前联系。
安全保障:递接仓库24小时无死角监控,仓库每天有人看守。
常运的货物有:
超大件机器、桌椅家具、商业货物、移民搬家货物、建材瓷砖、私人货物、电商货物、FBA货物、水族馆鱼缸、陶瓷玻璃货物、衣服、沙发、鞋柜、玻璃瓶、茶具、展示柜、显示屏
冰箱、自行车、护栏、帐篷等····
集装箱尺寸:
20尺柜:内容积为5.92米X2.34米X2.34米,配货毛重一般为17.5吨,体积为26-28立方米.
40尺柜:内容积为12.04米X2.34米X2.34米,配货毛重一般为22吨,体积为56-58立方米.
40尺高柜:内容积为12.04米X2.34米X2.70米.配货毛重一般为22吨,体积为68立方米
需要运输货物到加拿大的可以联系我:“货运联系:djcargo1234 (+86 13160864451)”

11.jpg

 
232
views

中国国内海运家具到澳洲墨尔本

Logistics·Deliverydjcargo1234 wrote the post • 0 comments • 232 views • 2023-03-02 21:10 • added this tag no more than 24h

澳洲客户跟他的邻居一起从中国海运整柜家具到澳洲家中,联系我们递接物流来负责帮忙托运到澳洲。递接物流公司是一家专业运输海运到澳洲的一家公司,只需联系业务员获取仓库地址和进仓号,将采购的货物寄到递接物流仓库即可安排海运运输到澳洲,并派送到你指定地址。
递接物流澳洲专线接运:超大件机器、桌椅家具、商业货物、移民搬家货物、建材瓷砖、私人货物、电商货物、FBA货物、水族馆鱼缸、陶瓷玻璃货物。
具体的运输流程是这样的——
你联系到我,找我咨询运输货物到澳洲的运输费用,你这边提供商品的尺寸、重量、商品品名给我,我会给你报价。
你接受运价后,我会把我们仓库的地址和进仓号发给你,你将货物寄到我们仓库来。
货物到达我们仓库后,我们会让你填写一份货物的清单给我们,填写完,我们会给你下单安排运输。
运费在货物到港前支付给我们即可,货物到达澳洲,我们会有同事联系你并安排时间给你派送过去。
澳洲海运时效:25天左右
澳洲拼箱:一立方起运,不足一立方按照一立方计算。
澳洲整柜:货物量大可以安排整柜运输到澳洲。
集装箱尺寸如下:
20尺柜:内容积为5.69米X2.13米X2.18米,配货毛重一般为17.5吨,体积为24-26立方米。
40尺柜:内容积为11.8米X2.13米X2.18米,配货毛重一般为22吨,体积为54立方米。
40尺高柜:内容积为11.8米X2.13米X2.72米,配货毛重一般为22吨,体积为68立方米。
需要运输货物到澳洲的可以联系我:微信:13160864451 / WhatsApp:+86 13160864451 view all
澳洲客户跟他的邻居一起从中国海运整柜家具到澳洲家中,联系我们递接物流来负责帮忙托运到澳洲。递接物流公司是一家专业运输海运到澳洲的一家公司,只需联系业务员获取仓库地址和进仓号,将采购的货物寄到递接物流仓库即可安排海运运输到澳洲,并派送到你指定地址。
递接物流澳洲专线接运:超大件机器、桌椅家具、商业货物、移民搬家货物、建材瓷砖、私人货物、电商货物、FBA货物、水族馆鱼缸、陶瓷玻璃货物。
具体的运输流程是这样的——
你联系到我,找我咨询运输货物到澳洲的运输费用,你这边提供商品的尺寸、重量、商品品名给我,我会给你报价。
你接受运价后,我会把我们仓库的地址和进仓号发给你,你将货物寄到我们仓库来。
货物到达我们仓库后,我们会让你填写一份货物的清单给我们,填写完,我们会给你下单安排运输。
运费在货物到港前支付给我们即可,货物到达澳洲,我们会有同事联系你并安排时间给你派送过去。
澳洲海运时效:25天左右
澳洲拼箱:一立方起运,不足一立方按照一立方计算。
澳洲整柜:货物量大可以安排整柜运输到澳洲。
集装箱尺寸如下:
20尺柜:内容积为5.69米X2.13米X2.18米,配货毛重一般为17.5吨,体积为24-26立方米。
40尺柜:内容积为11.8米X2.13米X2.18米,配货毛重一般为22吨,体积为54立方米。
40尺高柜:内容积为11.8米X2.13米X2.72米,配货毛重一般为22吨,体积为68立方米。
需要运输货物到澳洲的可以联系我:微信:13160864451 / WhatsApp:+86 13160864451
326
views

中国海运家具到新加坡双清含派送

Logistics·Deliverydjcargo1234 wrote the post • 0 comments • 326 views • 2023-03-02 21:07 • added this tag no more than 24h

新加坡客户,在网上看到我的运输广告联系到我,找我帮忙,把他在中国购买的家具拼箱海运到新加坡。需要我们安排海运双清到门服务。当然没问题,我们是专业做新加坡国际海运运输的。广州递接物流公司是一家专业运输新加坡国家的一手庄家,在新加坡和中国都有创立公司,全程由递接公司人员进行收货运输派送,可安排海运、空运、小包、整柜、拼箱、快递到新加坡,全境派送到门。
新加坡接运:
超大件机器、桌椅家具、商业货物、移民搬家货物、建材瓷砖、私人货物、电商货物、FBA货物、水族馆鱼缸、陶瓷玻璃货物、冷冻食品、植物盆栽、酒类等。
新加坡海运空运双清到门优势有: 
时效稳定:海运12天左右、空运3-5天左右。
装柜/航班:周一至周五每天装柜发货。
清关:清关能力强,效率高。
派送:递接公司的同事负责全程派送电话提前联系。
安全保障:递接仓库24小时无死角监控,仓库每天有人看守。
增值服务:
帮忙代购、打木箱、打木架、免费仓储、代收、卸货、装柜、测量、打包。
中国海运到新加坡新加坡有两种运输方式:一种是散货拼柜到新加坡,一种是整柜集装箱到新加坡。
散货拼柜:可从广州海运到新加坡双清到门
整柜可从中国广州,深圳,佛山,宁波,上海,青岛,天津海运20GP/40HQ集装箱货柜海运到新加坡。
集装箱尺寸:
20尺柜:内容积为5.92米X2.34米X2.34米,配货毛重一般为17.5吨,体积为26-28立方米.
40尺柜:内容积为12.04米X2.34米X2.34米,配货毛重一般为22吨,体积为56-58立方米.
40尺高柜:内容积为12.04米X2.34米X2.70米.配货毛重一般为22吨,体积为68立方米
递接物流新加坡专线
微信:djcargo1234(13160864451)
WhatsApp:+86 13160864451

  view all
新加坡客户,在网上看到我的运输广告联系到我,找我帮忙,把他在中国购买的家具拼箱海运到新加坡。需要我们安排海运双清到门服务。当然没问题,我们是专业做新加坡国际海运运输的。广州递接物流公司是一家专业运输新加坡国家的一手庄家,在新加坡和中国都有创立公司,全程由递接公司人员进行收货运输派送,可安排海运、空运、小包、整柜、拼箱、快递到新加坡,全境派送到门。
新加坡接运:
超大件机器、桌椅家具、商业货物、移民搬家货物、建材瓷砖、私人货物、电商货物、FBA货物、水族馆鱼缸、陶瓷玻璃货物、冷冻食品、植物盆栽、酒类等。
新加坡海运空运双清到门优势有: 
时效稳定:海运12天左右、空运3-5天左右。
装柜/航班:周一至周五每天装柜发货。
清关:清关能力强,效率高。
派送:递接公司的同事负责全程派送电话提前联系。
安全保障:递接仓库24小时无死角监控,仓库每天有人看守。
增值服务:
帮忙代购、打木箱、打木架、免费仓储、代收、卸货、装柜、测量、打包。
中国海运到新加坡新加坡有两种运输方式:一种是散货拼柜到新加坡,一种是整柜集装箱到新加坡。
散货拼柜:可从广州海运到新加坡双清到门
整柜可从中国广州,深圳,佛山,宁波,上海,青岛,天津海运20GP/40HQ集装箱货柜海运到新加坡。
集装箱尺寸:
20尺柜:内容积为5.92米X2.34米X2.34米,配货毛重一般为17.5吨,体积为26-28立方米.
40尺柜:内容积为12.04米X2.34米X2.34米,配货毛重一般为22吨,体积为56-58立方米.
40尺高柜:内容积为12.04米X2.34米X2.70米.配货毛重一般为22吨,体积为68立方米
递接物流新加坡专线
微信:djcargo1234(13160864451)
WhatsApp:+86 13160864451

11.jpg

 
240
views

transhipment

Logistics·Deliveryddbg wrote the post • 0 comments • 240 views • 2023-02-08 22:12 • added this tag no more than 24h

We provide high-quality forwarding services for overseas study friends, welcome to inquire!
We provide high-quality forwarding services for overseas study friends, welcome to inquire!
352
views

Logistic Service China to Worldwide DDP, DDU, FCL, LCL, 3PL Oversea

Logistics·DeliveryKhan wrote the post • 0 comments • 352 views • 2022-12-26 08:03 • added this tag no more than 24h

We are a Worldwide Logistic Freight Forwarder Company in China. We make absolutely sure that your Goods are delivered safely and clearly to your door. We offer you booking confirmation with competitive rates. We also provide warehousing services in the USA. We have two methods of payment Alibaba Trade Insurance and Wise Transfer. Please feel free to contact us for further information. you may contact me on the Whatsapp number mentioned in the profile. Thank you for choosing our services.
 
Services worldwide 
DDP, DDU FCL, LCL, EXW, Packing, Loading, Custom Clearance,  view all
We are a Worldwide Logistic Freight Forwarder Company in China. We make absolutely sure that your Goods are delivered safely and clearly to your door. We offer you booking confirmation with competitive rates. We also provide warehousing services in the USA. We have two methods of payment Alibaba Trade Insurance and Wise Transfer. Please feel free to contact us for further information. you may contact me on the Whatsapp number mentioned in the profile. Thank you for choosing our services.
 
Services worldwide 
DDP, DDU FCL, LCL, EXW, Packing, Loading, Custom Clearance, 
401
views

International logistics services from China to Southeast Asia, Australia, Canada, New Zealand, LCL, FCL, air express, sea parcel

Logistics·Delivery国际货代Dick wrote the post • 0 comments • 401 views • 2022-12-07 19:48 • added this tag no more than 24h

需要服务的可以加微信13535254007咨询
需要服务的可以加微信13535254007咨询
312
views

electrician nyc licensed|NEW YORK ELECTRICAL CONTRACTORS|KEVIN (929)319-0002

managerchrismccreery wrote the post • 2 comments • 312 views • 2022-12-05 14:11 • added this tag no more than 24h

Professional electrician for 30 years Licensed electrician
 

Hello! We are proficient in electric meter/electric box/row wire/size electric
Residential and store electrical installation
Camera installation, heating and cooling installation.
Please call or message us for more information.
KEVIN (929)319-0002
 

 
 
  view all
Professional electrician for 30 years Licensed electrician
 

Hello! We are proficient in electric meter/electric box/row wire/size electric
Residential and store electrical installation
Camera installation, heating and cooling installation.
Please call or message us for more information.
KEVIN (929)319-0002
 

 
 
 

312
views

brooklyn door repair | Phone: 646-288-7989 | brooklyn door installation

managerchrismccreery wrote the post • 0 comments • 312 views • 2022-12-05 13:59 • added this tag no more than 24h

brooklyn christmas decorations
 

 
Brooklyn  room doors, glass doors installation | Yifeng building materials line
All products sold in this store are imported from abroad, the first in the United States have a variety of new European-style room doors, easy to install, labor-saving, outside doors, bathroom glass doors, closet panels, carbon panels back wall panels, high quality high quality, for your precision experiments to help! Full physical showroom welcome to visit!
Address: 7016 18th ave Brooklyn ny11204
Phone: 646-288-7989
Phone: 347-888-7777 view all
brooklyn christmas decorations
 

 
Brooklyn  room doors, glass doors installation | Yifeng building materials line
All products sold in this store are imported from abroad, the first in the United States have a variety of new European-style room doors, easy to install, labor-saving, outside doors, bathroom glass doors, closet panels, carbon panels back wall panels, high quality high quality, for your precision experiments to help! Full physical showroom welcome to visit!
Address: 7016 18th ave Brooklyn ny11204
Phone: 646-288-7989
Phone: 347-888-7777
335
views

International Shipping Service(China to Canada)

Logistics·Delivery国际货代Dick wrote the post • 0 comments • 335 views • 2022-12-04 20:33 • added this tag no more than 24h

Guangzhou Delivery International Freight Forwarding Co., Ltd.
Since its establishment ten years ago, the annual turnover has exceeded 10 million, and it has been growing year by year. Now we are expanding our cooperative customers in the United States and Australia, providing LCL, FCL, sea freight, and air freight services.
Those who are interested in collaborating can add +86 13535254007 (WeChat China number) view all
Guangzhou Delivery International Freight Forwarding Co., Ltd.
Since its establishment ten years ago, the annual turnover has exceeded 10 million, and it has been growing year by year. Now we are expanding our cooperative customers in the United States and Australia, providing LCL, FCL, sea freight, and air freight services.
Those who are interested in collaborating can add +86 13535254007 (WeChat China number)
300
views

New York Shengju decoration company|NYC interior designers for small apartments

Repair Workersfacewith100 wrote the post • 0 comments • 300 views • 2022-12-04 18:44 • added this tag no more than 24h

New York Shengju decoration company to undertake all kinds of interior and exterior decoration, housing renovation, kitchen and bathroom, plumbing and electrical with the installation, installation of air conditioning, alterations and additions, basement renovation
Mr. Chen:9172255555
E-mail: [email protected]
  view all
New York Shengju decoration company to undertake all kinds of interior and exterior decoration, housing renovation, kitchen and bathroom, plumbing and electrical with the installation, installation of air conditioning, alterations and additions, basement renovation
Mr. Chen:9172255555
E-mail: [email protected]